Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15919
Τίτλος: Μελέτη Παλμικού Ραντάρ Για Απεικόνιση Του Υπεδάφους
Συγγραφείς: Δημήτρης Παπαντώνης
Ουζούνογλου Νικόλαος
Λέξεις κλειδιά: ραντάρ
απεικόνιση
θαμμένα αντικείμενα
υπέδαφος
gpr
κεραία
πομπός
δέκτης
διάταξη
ανακλώμενο σήμα
συνέλιξη
χαρακτηριστική διαύλου
Ημερομηνία έκδοσης: 28-Ιαν-2011
Περίληψη: Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την απεικόνιση μιας περιοχής του χώρουμε βάση της ηλεκτρομαγνητικές της ιδιότητες. Με τη χρήση ενός ειδικάκατασκευασμένου ραντάρ γίνεται η καταγραφή του ανακλώμενουηλεκτρομαγνητικού κύματος από μια περιοχή μελέτης. Στη συνέχεια μεεπεξεργασία των μετρήσεων αυτών επιδιώκεται η τρισδιάστατη απεικόνιση τηςπεριοχής αυτής στον υπολογιστή. Η μελέτη των σημάτων γίνεται στο πεδίο τουχρόνου και η επεξεργασία των μετρήσεων με τη χρήση matlab και την εφαρμογήεξειδικευμένου για το project αλγορίθμου που θα περιγραφεί αναλυτικά στησυνέχεια. Το ραντάρ κατασκευάστηκε στα εργαστήρια του Εθνικού ΜετσόβιουΠολυτεχνείου με επιβλέποντα καθηγητή τον κύριο Ουζούνογλου στα πλαίσιαδιδακτορικής εργασίας. Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν ξεκίνησαν μεεφαρμογή της μεθόδου στον αέρα για να καταλήξουμε στο πολύ δυσκολότεροπεριβάλλον του υπεδάφους και την ανίχνευση θαμμένων αντικειμένων.Στο σύγγραμμα, κατ’ αρχήν γίνεται μια γενική παρουσίαση των μεθόδων πουέχουν αναπτυχθεί για την ανίχνευση θαμμένων αντικειμένων με επικέντρωση στιςηλεκτρομαγνητικές μεθόδους και τα ραντάρ ανίχνευσης υπεδάφους. Στη συνέχειαγίνεται περιγραφή της διάταξης που χρησιμοποιήθηκε καθώς και του αλγορίθμουπου εφαρμόστηκε στην επεξεργασία των δεδομένων. Τέλος παρουσιάζονται τααποτελέσματα που προέκυψαν, η περιγραφή τους και οι προϋποθέσεις κάτω απότις οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε ποιο ακριβείς μετρήσεις και κατά συνέπειακαλύτερη απεικόνιση και μεγαλύτερη ανάλυση.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15919
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2011-0017.pdf2.37 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.