Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15960
Τίτλος: Ενεργειακή Επιθεώρηση Και Εξοικονόμηση Ενέργειας Σε Σχολικά Κτίρια Του Δήμου Βούλας Αττικής
Συγγραφείς: Χροναίος Γεώργιος
Σκρέτης Ιωάννης
Τοπαλής Φραγκίσκος
Λέξεις κλειδιά: εξοικονόμηση ενέργειας
ενεργειακή αναβάθμιση
ενεργειακή επιθεώρηση
κεντρική θέρμανση
τεχνητός φωτισμός
αξιοποίηση φυσικού φωτισμού
χρόνος αποπληρωμής επένδυσης
Ημερομηνία έκδοσης: 12-Απρ-2011
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι α) η διατύπωση μιας σειράς δράσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος τεχνητού φωτισμού και του συστήματος κεντρικής θέρμανσης τεσσάρων δημοτικών κτιρίων του δήμου Βούλας Αττικής και β) ο υπολογισμός του αντίστοιχου οφέλους από την εφαρμογή αυτών. Τα κτίρια που εξετάστηκαν είναι τυπικά σχολικά συγκροτήματα κατασκευασμένα στη δεκαετία του 80. Παρότι η λειτουργία τους είναι 9 μήνες τον χρόνο, σε σύγκριση με ένα τυπικό κτίριο που χρησιμοποιείται 12 μήνες το χρόνο, η κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό και θέρμανση είναι σημαντική. Αρχικά, αναφέρεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική πολιτική για την ενεργειακή αποδοτικότητα στον κτιριακό τομέα, καθώς και γενικές δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια. Στη συνέχεια γίνεται λεπτομερής καταγραφή των ενεργειακών χαρακτηριστικών του κάθε κτιρίου και παρουσιάζονται οι κυριότερες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα φωτισμού και κεντρικής θέρμανσης. Τέλος, παρουσιάζονται τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν, καθώς και τα κόστη και οι χρόνοι απόσβεσης των απαιτούμενων επενδύσεων.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15960
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2011-0059.pdf13.17 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.