Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16220
Τίτλος: Συλλογή, Επεξεργασία Και Ανάλυση Δεδομένων Σχεδίων Δράσης Για Την Αειφόρο Ενέργεια Σε Αγροτικούς Δήμους, Στο Πλαίσιο Του Συμφώνου Των Δημάρχων
Συγγραφείς: Ιωάννου Ευστράτιος
Ασκούνης Δημήτριος
Λέξεις κλειδιά: σύμφωνο των δημάρχων
αγροτικοί δήμοι
βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη
σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
απογραφή εκπομπών αναφοράς
εξοικονόμηση ενέργειας
ορθολογική χρήση ενέργειας
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ημερομηνία έκδοσης: 25-Ιαν-2012
Περίληψη: Στη σημερινή εποχή, λόγω της αυξανόμενης περιβαλλοντικής ρύπανσης και των ραγδαίων κλιματικών αλλαγών που αυτή προκαλεί, οι επιπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στην ανθρωπότητα με τρόπους που προκαλούν αλυσιδωτές επιδράσεις στην καθημερινή ζωή. Έτσι το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και η αναστροφή της κλιματικής αλλαγής είναι ίσως πιο επίκαιρο από ποτέ.Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει και αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο συνδυάζοντας τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην αναστροφή της κλιματικής αλλαγής με το όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργία ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας βασισμένη στη γνώση και επικράτηση μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής.Για την επίτευξη αυτών των στόχων η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε και ενεργοποίησε την πρωτοβουλία/ πρόγραμμα Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors), στην οποία συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αναλαμβάνουν να οργανώσουν έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για βιώσιμη ενεργειακή δράση και ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε μέχρι το 2020 να έχουν μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου πέραν του 20%, σε σχέση με ένα έτος αναφοράς εκπομπών αερίων.Έχει παρατηρηθεί ότι οι αγροτικές περιοχές δεν υιοθετούν όσο θα ήταν επιθυμητό, τις παραπάνω πρωτοβουλίες. Από την άλλη κρίνεται μείζονος σημασίας, το πρόγραμμα να διεισδύσει και σε αυτές τις περιοχές μεγάλης σημασίας καθώς περιλαμβάνουν το 30% περίπου του Ευρωπαϊκού πληθυσμού, καταλαμβάνουν το 92% περίπου της Ευρωπαϊκής έκτασης, παράγουν το 45% περίπου της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας αλλά παρ’ όλα αυτά παραμένουν υποανάπτυκτες, με μεγάλα ποσοστά ανεργίας και μικρά κατά κεφαλήν εισοδήματα για όσους εργάζονται. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με την ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) από αγροτικούς Δήμους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην δημιουργία κατευθυντηρίων γραμμών και στην οργανωμένη και μεθοδολογική καταγραφή μέτρων και δράσεων, τα οποία μπορεί να συμπεριλάβει στο ΣΔΑΕ του ένας αγροτικός Δήμος, ώστε να επιτύχει τους στόχους για τους οποίους έχει δεσμευτεί. Για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι συμμετοχές στο Σύμφωνο των Δημάρχων από 5 χώρες της Ευρώπης (Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία και Πορτογαλία).
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16220
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2012-0007.pdf2.51 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.