Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16284
Title: Παράγοντες Καθορισμού Παραγόμενης Ισχύος Φ/β Πάρκου 80κwp
Authors: Ηλίας Κουτελιδάκης
Δέρβος Κωνσταντίνος
Keywords: φωτοβολταϊκό
πάρκο
παράγοντας
ισχύς
Issue Date: 23-May-2012
Abstract: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν και καθορίζουν την παραγόμενη ισχύ και ενέργεια σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 80ΚWp αφού προηγουμένως παρουσιαστεί μία λεπτομερής ηλεκτροτεχνική μελέτη. Επίσης παρουσιάζεται μία ηλεκτροτεχνική μελέτη ενός Φ/Β πάρκου ίδιας ισχύος με εντελώς διαφορετικό τρόπο και προδιαγραφές κατασκευής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να μελετήσει ένα εναλλακτικό τρόπο Φ/Β εγκατάστασης. Η μελέτη για τους παράγοντες καθορισμού της παραγόμενης ισχύος-ενέργειας επικεντρώνεται κυρίως στους όρους θερμοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία καθώς αυτοί ευθύνονται για το 85-90% της ενεργειακής απόδοσης ενός Φ/Β πάρκου. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία παρουσίαση του φαινομένου της ηλιακής ακτινοβολίας, της μετατροπής σε ηλεκτρική καθώς και μία γενική περιγραφή των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των αναστροφέων που αποτελούν το κύριο ηλεκτρικό κομμάτι μιας Φ/Β εγκατάστασης. Επιπλέον, περιγράφεται μία μεθοδολογία υπολογισμού του φαινομένου σκίασης από συστοιχία σε συστοιχία με παράδειγμα στο πάρκο που πρόκειται να μελετηθεί στην εργασία.Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται εκτενώς η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του Φ/Β πάρκου, με την ονομασία 2km-pv, όπως η κατασκευή για το DC και ΑC κομμάτι της εγκατάσταση, οι σύνδεση των αναστροφέων και της εγκατάστασης στο δίκτυο όπως επίσης και το σύστημα γείωσης που έχει επιλεχθεί δίνοντας έτσι έμφαση στη σημασία του για την ασφαλή λειτουργία του πάρκου.Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία ανάλογη διαδικασία με το δεύτερο κεφάλαιο για ένα Φ/Β πάρκο που κατασκευάστηκε σε άλλη περιοχή με εντελώς διαφορετικό τρόπο και στο οποίο διέθεσα στοιχεία και από την προσωπική μου εμπειρία συμμετέχοντας πρακτικά κατά τη διάρκεια κατασκευής του. Αρκετά συχνά αναφέρονται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σ’αυτό το διαφορετικό τρόπο κατασκευής ενώ άλλα παραλείπονται ως δευτερεύοντα αφήνοντας τον οποιοδήποτε μελετητή να έχει την ευχέρεια να τα αποφασίσει. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ετήσιας λειτουργίας του Φ/Β πάρκου του δευτέρου κεφαλαίου όσον αφορά την παραγόμενη ισχύ-ενέργεια και τους παράγοντες που την επηρεάζουν διαθέτοντας πραγματικές μετρήσεις μέσω οργάνων που διαθέτει η εγκατάσταση και οι οποίες είναι διαθέσιμες διαδικτυακά. Επίσης γίνεται μία περιληπτική περιγραφή όλων των παραγόντων που είναι ικανοί να καθορίσουν την εξέλιξη της παραγόμενης ισχύος και η εξάρτηση των ηλεκτρικών μεγεθών τάσης-ρεύμα από τη θερμοκρασία και την ηλιακή ακτινοβολία.Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μία απλή παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων από μετρήσεις ενός άλλου Φ/Β πάρκου σε περιοχή με το ίδιο γεωγραφικό πλάτος και παρόμοιες καιρικές συνθήκες και πιθανές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο πάρκο του δευτέρου κεφαλαίου ώστε η μελέτη που διεξάχθηκε να είναι περισσότερο ακριβής.Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται κάποιες προδιαγραφές υλικών και εξαρτημάτων που θα ήταν θεμιτό κάποιος μελετητής ή κατασκευαστής να ακολουθήσει σε μια τέτοια κατασκευή ενώ ταυτόχρονα γίνεται μία συνολική αποτίμηση της εργασίας και προτάσεις για περαιτέρω εξέλιξη και έρευνα στον τομέα των φωτοβολταϊκών και της μελέτης των παραγόντων καθορισμού ισχύος, με τη μορφή συμπερασμάτων.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16284
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2012-0074.pdf5.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.