Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16299
Τίτλος: Εκτίμηση Κατάστασης 2 Βημάτων Με Χρήση Συμβατικών Και Συγχρονισμένων Μετρήσεων
Συγγραφείς: Αλιπράντης Ιωάννης
Κορρές Γεώργιος
Λέξεις κλειδιά: εκτίμηση κατάστασης
μέθοδος wls
μονάδες pmu
συγχρονισμένες μετρήσεις
συμβατικές μετρήσεις
υβριδικός εκτιμητής δύο βημάτων
περιορισμοί ισοτήτων
ανίχνευση και εντοπισμός σφαλμάτων
Ημερομηνία έκδοσης: 27-Ιου-2012
Περίληψη: Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και η ανάπτυξη των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί ολοένα και καλύτερη εποπτεία του συστήματος. Η σημαντικότερη μέθοδος για αυτή τη λειτουργία είναι η εκτίμηση κατάστασης, η οποία παρέχει μια δυναμική απεικόνιση της κατάστασης του δικτύου. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στις μετρήσεις που μεταφέρουν συσκευές που βρίσκονται διασκορπισμένες σε διάφορα σημεία του δικτύου. Η βελτίωση της ακρίβειας των μετρήσεων και η άμεση μεταφορά τους στα κέντρα ελέγχου έχει μεγάλη σημασία για το αποτέλεσμα της εκτίμησης κατάστασης. Για το λόγο αυτό, παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη στην τεχνολογία των PMU, συσκευών που παίρνουν μετρήσεις τάσεως και ρεύματος με πολύ υψηλό ρυθμό, μεγάλη ακρίβεια και χρονική σήμανση. Ωστόσο, το υψηλό κόστος τους εμποδίζει την καθολική αντικατάσταση όλων των συμβατικών μετρήσεων SCADA με συγχρονισμένες μετρήσεις PMU. Έτσι, τοποθετείται μικρός αριθμός συσκευών PMU σε θέσεις στρατηγικής σημασίας του δικτύου, με αποτέλεσμα να συνυπάρχουν και τα δύο είδη μετρήσεων, και να προτείνονται πολλοί διαφορετικοί αλγόριθμοι για την τροποποίηση του κλασσικού εκτιμητή. Στη παρούσα εργασία, προτείνεται ένας τέτοιος υβριδικός αλγόριθμος 2 βημάτων, που επεξεργάζεται τις συγχρονισμένες μετρήσεις σε πρώτο στάδιο, και τις συμβατικές μετρήσεις στο δεύτερο. Ο αλγόριθμος αυτός αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Matlab και εφαρμόστηκε στο δίκτυο των 118 και 2383 ζυγών της ΙΕΕΕ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι βελτιώνεται κατά πολύ η ακρίβεια του υπολογισμού της κατάστασης του δικτύου.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16299
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2012-0089.pdf3.29 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.