Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16331
Title: Διαχείριση Οικιακών Συσκευών Με Χρήση Τεχνικών Βελτιστοποίησης Και Θεωρίας Παιγνίων
Authors: Δέσποινα Κοράκη
Χατζηαργυρίου Νικόλαος
Keywords: έλεγχος ψυγείου
βελτιστοποίηση
θεωρία παιγνίων
ευφυές δίκτυο
εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών
διαχείριση οικιακών συσκευών
διαχείριση ζήτησης
αλγόριθμος minimax
Issue Date: 17-Jul-2012
Abstract: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του ελέγχου του οικιακού φορτίου με την διαχείριση οικιακών συσκευών και ειδικότερα του ψυγείου. Πιο αναλυτικά, περιγράφεται αρχικά η έννοια του ευφυούς δικτύου (smart grid) και οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη μορφή των σύγχρονων αγορών ενέργειας και στις πολιτικές που εφαρμόζονται για τον έλεγχο της ζήτησης και των οικιακών συσκευών σε οικιακό επίπεδο. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους οι έξυπνες συσκευές μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με αναφορά σε υπάρχουσες έρευνες και τα αποτελέσματά τους αναφορικά με τον έλεγχο της κατανάλωσης οικιακών συσκευών, όπως είναι ο θερμοσίφωνας και το κλιματιστικό. Μετά την ανάλυση όλων των παραπάνω γίνεται εκτενής αναφορά στις αρχές λειτουργίας του ψυγείου και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή του κατανάλωση. Μελετάται μέσω τριών περιπτώσεων η δυνατότητα ελέγχου του φορτίου του ψυγείου και το κέρδος που μπορεί να προκύψει από μια τέτοια διαδικασία. Στην πρώτη περίπτωση εξετάζεται από την πλευρά του καταναλωτή η δυνατότητα του ψυγείου να ανταποκρίνεται σε μεταβλητές τιμές ενέργειας, που αντανακλούν την οριακή τιμή του συστήματος, και να διαμορφώνει ανάλογα την ενεργειακή του κατανάλωση μεταβάλλοντας την εσωτερική του θερμοκρασία, εντός κάποιων συγκεκριμένων επιτρεπτών ορίων, ώστε να επιτευχθεί ελάχιστο κόστος για τον καταναλωτή. Υπολογίζεται, επίσης, το κόστος αυτής της καταναλισκόμενης ενέργειας για ένα έτος και συγκρίνεται με το κόστος που θα είχε η κατανάλωση της ενέργειας του ψυγείου αν αυτή δεν εξαρτώνταν από μεταβλητές τιμές, αλλά προέκυπτε από μια σταθερή μέση εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου. Στη δεύτερη περίπτωση εξετάζεται η δυνατότητα της μεταβολής της ενεργειακής κατανάλωσης του ψυγείου για την κάλυψη μεταβολών της αιολικής παραγωγής στο σύστημα της Κρήτης, με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους μιας ESCO που διαχειρίζεται ένα ή περισσότερα αιολικά πάρκα. Η κάλυψη αυτών των μεταβολών μελετάται μέσω της μεταβολής της εσωτερικής θερμοκρασίας του ψυγείου, εντός πάλι κάποιων συγκεκριμένων επιτρεπτών ορίων, και στη συνέχεια εξετάζεται και η παροχή εφεδρείας από το ψυγείο για την κάλυψη ενός συγκεκριμένου εύρους ισχύος. Στην τρίτη και τελευταία περίπτωση προσομοιώνεται ένα παιχνίδι της θεωρίας παιγνίων της κατηγορίας «ηγέτη-ακόλουθου». Ηγέτης είναι ο διαχειριστής του συστήματος DSO, ο οποίος έχει στόχο την ελαχιστοποίηση του μέσου μεταβλητού κόστους του συστήματος, και ακόλουθος μια ESCO, η οποία έχει στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους της, το οποίο, όμως, εξαρτάται από το μέσο μεταβλητό κόστος. Το παιχνίδι αυτό προσομοιώθηκε για να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής του ελέγχου του φορτίου του ψυγείου και της παροχής εφεδρείας από αυτό στο πλαίσιο της αγοράς ενέργειας. Το μέσο μεταβλητό κόστος που υπολογίστηκε σε αυτό το μοντέλο συγκρίνεται, τέλος, με τη μέγιστη τιμή που μπορεί να προκύψει για αυτό, όπως και με την τιμή που θα προέκυπτε αν οι κινήσεις των δυο παικτών δε γίνονταν λαμβάνοντας υπόψιν ο ένας τις επιλογές του άλλου, αλλά στοχεύοντας μόνο στο δικό τους συμφέρον. Όλα τα μοντέλα υλοποιήθηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος Matlab.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16331
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2012-0121.pdf2.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.