Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16344
Τίτλος: A Study Of A Dynamic Placement Policy In A Nuca Cache
Συγγραφείς: Δαγκλής Αλέξανδρος
Κοζύρης Νεκτάριος
Λέξεις κλειδιά: δυναμική μνήμη μη ομοιόμορφου χρόνου προσπέλασης
πολιτική αντικατάστασης
πολιτική δυναμικής τοποθέτηση
πολιτική μετακίνησης δεδομένων
flexus
Ημερομηνία έκδοσης: 19-Ιου-2012
Περίληψη: Ένα σημαντικό πρόβλημα στα μοντέρνα υπολογιστικά συστήματα είναι η διάρκεια τωνπροσβάσεων στην ιεραρχία μνήμης. Καθώς τα μεγέθη των μνημών μεγαλώνουν και μαζίτους και αυτές οι καθυστερήσεις, το να απαιτείται ένας ομοιόμορφος, μεγάλος χρόνοςγια κάθε πρόσβαση στη μνήμη, είναι απαγορευτικό. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημααυτό, η κλασσική μονολιθική αρχιτεκτονική της μνήμης εξελίσσεται σε μια κατανεμημένημορφή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα για μη ομοιόμορφους χρόνους προσπέλασης. Ηνέα αυτή αρχιτεκτονική είναι γνωστή ως Non-Uniform Cache Architecture (NUCA). Μιαμνήμη NUCA απαρτίζεται από πολλά μικρά κομμάτια, τα οποία κατανέμονται χωρικάστην επιφάνεια του chip. Ο χρόνος πρόσβασης σε καθένα από αυτά τα κομμάτια είναιμεταβλητός και εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ του αιτούντος επεξεργαστή και τουκομματιού της NUCA που εξυπηρετεί το αίτημα.Σε μια στατική NUCA, τα δεδομένα τοποθετούνται στατικά ανάλογα με τη διεύθυνσήτους. Αυτή η τακτική είναι αρκετά περιοριστική, αφού δεν εξασφαλίζει ότι η πλειονότητατων αιτημάτων θα εξυπηρετηθεί από τα ταχύτερα κομμάτια της NUCA, αυτά δηλαδήπου βρίσκονται πιο κοντά στον αιτούντα επεξεργαστή. Έτσι, η έρευνα έχει οδηγήσει τιςμνήμες NUCA σε δυναμικές μορφές οργάνωσης, όπου τα δεδομένα τοποθετούνται καιμετακινούνται ελεύθερα μέσα στη NUCA. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, αξιολογείταιη χρήση δυναμικής NUCA σε ένα πολυεπεξεργαστικό σύστημα, εστιάζοντας κυρίως σεμια πολιτική δυναμικής τοποθέτησης δεδομένων που στοχεύει στη μεγιστοποίηση τουαριθμού των προσπελάσεων στα ταχύτερα κομμάτια της. Η πολιτική αυτή συμπληρώνεταιμε κατάλληλες πολιτικές για την αντικατάσταση, μετακίνηση και αναζήτηση δεδομένωνστη μνήμη. Η πολιτική αντικατάστασης επιτρέπει σε ένα κομμάτι της μνήμης να τοποθετείδικά του δεδομένα σε γειτονικά κομμάτια, αντί αυτά να επιστρέφουν απ’ ευθείας στηνκύρια μνήμη, ενώ η πολιτική μετακίνησης δεδομένων αποσκοπεί στη μεταφορά τους προςτους επεξεργαστές που τα ζητούν συχνότερα. Για την αξιολόγηση της δυναμικής NUCAχρησιμοποιήθηκαν μετροπρογράμματα με διαφορετική συμπεριφορά, όπως επιστημονικά,server και multi-programmed workloads. Η δυναμική μας NUCA πετυχαίνει σημαντικήβελτίωση για όλα τα workloads έναντι της στατικής: 7.7% κατά μέσο όρο και μέγιστηβελτίωση 15.6% για το multi-programmed workload.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16344
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2012-0134.pdf9.69 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.