Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16424
Title: Ενεργειακή Επιθεώρηση Στο Κτίριο Α Και Στο Συγκρότημα Γενικών Εδρών Του Ε. Μ. Π.
Authors: Κέφης Γεώργιος
Κοκκινοπούλου
Ψαρράς Ιωάννης
Keywords: εξοικονόμηση ενέργειας
κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
δράσεις βελτίωσης ενεργειακής συμπεριφοράς
θερμοκάμερα
αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας.
Issue Date: 16-Oct-2012
Abstract: H ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας έχει γίνει αντιληπτή σε παγκόσμια κλίμακα.Οι ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν οδηγήσει στην εύρεση μεθόδων καιτην εφαρμογή τεχνολογιών για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η προσπάθεια αυτήσυντονίζεται στην Ευρώπη από ένα συμπαγές και πρόσφατα αναθεωρημένονομοθετικό πλαίσιο (ΕPBD), το όποιο αποβλέπει στο να καθοριστούν σταθερέςσυνεννόησης μεταξύ των κρατών και να επιβληθούν κοινές μεθοδολογίες.Επίκεντρο των νομοθετικών διατάξεων αποτελεί ο κτιριακός τομέας, ο οποίοςευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη σπατάλη ενέργειας, ενώ επίσης παρουσιάζει πολύμεγάλα περιθώρια βελτίωσης σχετικά με την ενεργειακή του απόδοση. Απώτεροςστόχος των νομοθετικών διατάξεων είναι η επίτευξη κτιρίων μηδενικής ενεργειακήςκατανάλωσης (ΖΕΒ). Τα κτίρια αυτά αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικόρόλο στην προσπάθεια εξοικονόμηση ενέργειας. Στην Ελλάδα ο ΚανονισμόςΕνεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Φ. Ε. Κ. 407/9. 4. 2010) αποτέλεσε την πρώτηοργανωμένη κίνηση.Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναλύθηκαν εκτενώς όλες εκείνεςοι τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται στα κτίρια μηδενικής ενεργειακήςκατανάλωσης. Ταυτόχρονα εξετάσθηκαν οι οικονομικές δυσκολίες οι οποίεςσυναντώνται στην εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών στις νέες κατασκευές και τέλοςεκτιμήθηκε η οικονομική επιβάρυνση του κόστους κατασκευής των κτιρίων χαμηλήςκαι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης έναντι του κόστους των συμβατικώνκτιρίων.Στο κτίριο Α όσο και στα αμφιθέατρα των γενικών εδρών διεξήχθησαν πεδίαεφαρμογών της ενεργειακής επιθεώρησης. Στα πεδία αυτά, συμπεριλαμβάνεται ηκαταγραφή του φωτισμού, όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών των ηλεκτρικώνσυσκευών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα γραφεία καθώς και ηκαταγραφή του συστήματος θέρμανσης και ψύξης. Σκοπός της καταγραφής ήταν ησυλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών που απαιτούνταν ώστε να εξαχθεί έναασφαλές συμπέρασμα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου.Στη συνέχεια ακολούθησε μελέτη θερμομόνωσης των κτιρίων με σκοπό τονπροσδιορισμό των θερμικών χαρακτηριστικών του κτιριακού κελύφους τωναντίστοιχων κτιρίων. Η μελέτη συνεχίσθηκε με τη χρήση ειδικού καταγραφικούεξοπλισμού ο οποίος χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την πιστότερη απόδοση τουενεργειακού προφίλ του κτιρίου.Η ενεργειακή μελέτη των κτιρίων ολοκληρώθηκε με την πρόταση συγκεκριμένωνδράσεων με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16424
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2012-0215.pdf6.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.