Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16834
Τίτλος: Υψηλή Διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Στην Οικονομική Λειτουργία Του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συγγραφείς: Ανδρέας Καραμπέκιος
Χατζηαργυρίου Νικόλαος
Λέξεις κλειδιά: διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
πρόβλημα ένταξης μονάδων
οικονομική λειτουργία συστήματος
λίστα προτεραιότητας
βελτιστοποίηση με γραμμικό προγραμματισμό
Ημερομηνία έκδοσης: 6-Μαρ-2014
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης που έχει η υψηλή διείσδυση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην οικονομική λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη αυτή είναι ένα δοκιμαστικό σύστημα της IEEE. Στην πορεία αυτής της εργασίας αναλύθηκαν οι στόχοι της Οδηγίας 20-20-20 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν την Ελλάδα, έγινε μια αποτίμηση της παραγωγής ΑΠΕ το τρέχον διάστημα στην Ελλάδα και σύγκριση με τους στόχους για το 2020, αναλύθηκαν τα συστήματα στήριξης των μονάδων ΑΠΕ που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στις χώρες της Ευρώπης, και έγινε μια ανάλυση του συστήματος στήριξης ΑΠΕ για το Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Διασυνδεδεμένο και Μη). Με βάση αυτό έγινε ένας υπολογισμός του ετήσιου κόστους αποπληρωμής των μονάδων ΑΠΕ που λειτουργούν ή προβλέπονται να λειτουργήσουν τα επόμενα χρόνια. Στη συνέχεια, αναλύεται το Πρόβλημα Ένταξης Μονάδων σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, ο προγραμματισμός που γίνεται για την επίλυση του προβλήματος και γίνεται η ανάλυση δύο βασικών μεθόδων για την εύρεση της πιο οικονομικής λύσης του προβλήματος, της μεθόδου με λίστα προτεραιότητας και της μεθόδου βελτιστοποίησης με χρήση γραμμικού προγραμματισμού. Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται εφαρμογή των δύο μεθόδων στο δοκιμαστικό σύστημα της IEEE και για σενάρια διείσδυσης 10%, 20% και 25% και γίνεται σύγκριση και επεξήγηση των αποτελεσμάτων για το κόστος παραγωγής ενέργειας. Τέλος, για τη μέθοδο βελτιστοποίησης γίνεται μια επιπλέον μελέτη σεναρίων συμφόρησης του συστήματος για να μελετήσουμε τις επιπτώσεις επιφέρουν τέτοια φαινόμενα στην οικονομική λειτουργία του συστήματος.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16834
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2014-0070.pdf1.99 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.