Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16841
Τίτλος: Αξιολόγηση Επενδύσεων Σε Έργα Απε Και Βελτιστοποίηση Κινήτρων Με Χρήση Διεπίπεδου Προγραμματισμού
Συγγραφείς: Σταυρούλα Μαριάμου
Χατζηαργυρίου Νικόλαος
Λέξεις κλειδιά: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (απε)
επενδύσεις
εσωτερικός βαθμός απόδοσης
καθαρή παρούσα αξία
σταθμισμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας
θεωρία παιγνίων
διεπίπεδος προγραμματισμός
βελτιστοποίηση
σημείο ισορροπίας κατά nash
δυοπώλιο
Ημερομηνία έκδοσης: 13-Μαρ-2014
Περίληψη: Στo πλαίσιo της παρούσας εργασίας διερευνώνται οι παράγοντες που διαμορφώνουν το περιβάλλον των επενδύσεων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Παρουσιάζεται η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι τάσεις και οι ανάγκες αυτής στον μελλοντικό χρόνο. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας διαφαίνεται ως τομέας που χρειάζεται επιπλέον ανάπτυξη και οι επενδύσεις κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη ενεργειακών στόχων που έχουν τεθεί σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιλέγοντας επενδυτικά σχέδια από όλες τις υπάρχουσες τεχνολογίες ΑΠΕ γίνεται μία επισκόπηση των συνολικών οικονομικών μεγεθών καθώς και αξιολόγηση αυτών των επενδύσεων με βάση κατάλληλους οικονομικούς δείκτες (Εσωτερικός Βαθμός Επένδυσης, Καθαρή Παρούσα Αξία, Σταθμισμένο Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας).Στη συνέχεια, με χρήση εννοιών του διεπίπεδου προγραμματισμού και της θεωρίας παιγνίων ορίζεται και επιλύεται το πρόβλημα της βέλτιστης λειτουργίας της αγοράς για επιλεγμένο σύστημα, βελτιστοποίηση που αφορά τα -συγκρουόμενα- συμφέροντα επενδυτή και λειτουργού της αγοράς.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/16841
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2014-0077.pdf2.73 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.