Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17009
Τίτλος: Εξαγωγή Χρόνου Αντήχησης Απο Μουσικά Σήματα
Συγγραφείς: Ευαγγελος Μακρης
Καμπουράκης Γεώργιος
Λέξεις κλειδιά: χρόνος αντήχησης
matlab
περιβάλλουσα
αυτοσυσχέτιση
σήματα
μουσική
Ημερομηνία έκδοσης: 12-Σεπ-2014
Περίληψη: Μια απο τις πιο σημαντικές και πιο παλιές παραμέτρους της ακουστικής είναι ο χρόνος αντήχησης. Ορίζεται ως ο χρόνος που χρειάζεται ο ήχος για να περιοριστεί κατα 60dB. Εξαρτάται άμεσα απο την ηχητική απορρόφηση του χώρου και υπολογίζεται για κάθε ζώνη συχνοτήτων. Ο υπολογισμός του και κατ'επέκτασην η παραμετροποίησή του στα επιθυμητά επίπεδα, αποτελεί από τα βασικότερα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας μηχανικός. Σε αυτή την μελέτη θα περιγράψουμε μια μέθοδο για την μέτρηση του χρόνου αντήχησης, χωρίς να γνωρίζουμε στοιχεία για την πηγή του ήχου ούτε γεωμετρικά χαρακτηριστικά του χώρου που θα γίνει η μελέτη. Σε αντίθεση όμως με τις γνωστές μεθόδους υπολογισμού, όπου κρουσικές συναρτήσεις χρησιμοποιούναι για τον υπολογισμού του χρόνου αυτού, σε αυτή την εργασία θα χρησιμοποιήσουμε τυχαία μουσικά σήματα. Ύστερα θα επεξεργαστούμε τα σήματα αυτά με την πλατφόρμα Matlab για την δημιουργία ενός κώδικα υπολογισμόυ του χρόνου αντήχησης.Ο χρόνος αυτός θα υπολογιστεί απο την περιβάλλουσα της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης του εξεταζόμενου αυτού μουσικού σήματος. Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης σχετίζεται άμεσα με το μήκος συχέτισης ενός σήματος. Έχει αποδειχθεί οτι ο χρόνος αντήχησης μπορεί να υπολογιστεί απο το μήκος συσχέτισης μίας συνάρτησης κρουστικής απόκρισης. Ένα δωμάτιο με μεγάλο χρόνο αντήχησης θα έχει μεγαλύτερο μήκος συσχέτισης απο ένα δωμάτιο με μικρότερο χρόνο αντήχησης. Αυτή την ιδιότητα θα χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό του χρόνου αυτού. Τέλος θα εξετάσουμε αν τα αποτέλέσματα της εφαρμογής συμφωνούν με τα αποτελέσματα απο τις μετρήσεις που κάναμε με το ηχόμετρο στο επικείμενο δωμάτιο.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17009
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2014-0249.pdf2.81 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.