Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17086
Τίτλος: Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Πλατφόρμας Συλλογικής Ευαισθητοποίησης για την Αναζήτηση Εξαφανισμένων Παιδιών
Συγγραφείς: Κωνσταντής, Ανδρέας
Ασκούνης Δημήτριος
Λέξεις κλειδιά: εξαφάνιση ανηλίκου
ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας
κέντρα φιλοξενίας
προφίλ ανηλίκου
αναζήτηση εξαφανισμένου ανηλίκου
κοινό
ταυτοποίηση
πληθοπορισμός, crowdsourcing
μεγάλα δεδομένα, big data
τεχνολογίες ανίχνευσης
Ημερομηνία έκδοσης: 11-Οκτ-2018
Περίληψη: Σκοπός της διπλωματικής είναι η βελτίωση της μεθοδολογίας τόσο για την καλύτερη καταγραφή, φροντίδα και φιλοξενία των ανηλίκων προσφύγων που στερούνται συνοδείας ενηλίκου, όσο και για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία αναζήτησης ενός εξαφανισμένου ανηλίκου. Στον τόμο αυτόν προτείνονται τρόποι ευαισθητοποίησης και συμμετοχής του κοινού στις παραπάνω διαδικασίες. Η διπλωματική χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια, στα οποία αναπτύσσεται η προτεινόμενη μεθοδολογία. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται οι υπάρχουσες διαδικασίες οι οποίες θα αποτελούν και το σκελετό της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Αρχικά, περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας και η μεθοδολογία αναζήτησης ενός εξαφανισμένου ανηλίκου. Επίσης, αναφέρονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετέχουν στις υπάρχουσες διαδικασίες και ο ρόλος που διαδραματίζουν. Έπειτα, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζεται το προφίλ ενός εξαφανισμένου ανηλίκου. Το πρώτο κεφάλαιο κλείνει με αναφορά των αδυναμιών που εντοπίστηκαν. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμογών οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η λειτουργία της αναγνώρισης ενός ανθρώπου μέσω της φωνής του και μέσω των εξωτερικών χαρακτηριστικών του. Στη συνέχεια, αναλύεται το σύστημα αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων, οι τεχνολογίες Crowdsourcing, για τη συλλογή δεδομένων, και Big Data, για την αποθήκευση και επεξεργασία τους. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το πλαίσιο των προτεινόμενων μεθοδολογιών με ενσωματωμένες τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Προτείνονται τρόποι βελτίωσης της φιλοξενίας των ανηλίκων προσφύγων αλλά και μέθοδοι ταχύτερης και αποδοτικότερης αναζήτησης ενός εξαφανισμένου ανηλίκου. Στη συνέχεια, αναφέρεται λεπτομερώς ο ρόλος του κάθε ενδιαφερόμενου φορέα και η συνεργασία μεταξύ τους. Μάλιστα, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση μεταξύ των προτάσεων και των υπαρχουσών μεθοδολογιών. Επίσης, αναφέρονται πιθανές επιπτώσεις και πιθανά εμπόδια της εφαρμογή τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναγράφονται οι προοπτικές βελτίωσης της μεθοδολογίας και τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Η διπλωματική κλείνει με την προσάρτηση παραρτημάτων που περιέχουν χαρακτηριστικές ημερομηνίες και στατιστικά στοιχεία για τους πρόσφυγες, τους ανηλίκους πρόσφυγες, το Amber Alert και τις εξαφανίσεις ανηλίκων. Τέλος, γίνεται παράθεση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιγράφεται η E-ppokrates που είναι εφαρμογή ιατρικού ιστορικού από το Χαμόγελο του Παιδιού.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17086
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Διπλωματική Εργασία Ανδρέας Κωνσταντής βιβλιοθήκη pdf.pdf2.13 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.