Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17146
Τίτλος: Παθητική Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίων με Χρήση του Υποδείγματος Black-Litterman
Συγγραφείς: Μυλωνά, Κυριακή-Σταματία
Ψαρράς Ιωάννης
Λέξεις κλειδιά: Παθητική στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίων
Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου
Μοντέλο Black-Litterman
Ημερομηνία έκδοσης: 16-Οκτ-2018
Περίληψη: Η τεχνολογική επανάσταση που γνώρισε ο πλανήτης τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα την παγκοσμιοποίηση των χρηματιστηριακών αγορών, τις ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις καθώς και την ανάγκη για βέλτιστες και αποδοτικές λύσεις κερδοφορίας. Όσο οι χρηματιστηριακές αγορές γίνονταν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, ολοένα και περισσότεροι επενδυτές εκμεταλλεύονταν την ευκαιρία αυτή για την επίτευξη κέρδους. Οι επενδυτές αυτοί, μη έχοντας χρηματοοικονομικές γνώσεις, αντιμετώπισαν δυσκολίες στην διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους , ενώ ταυτόχρονα δεν ήταν διατεθειμένοι να ανεχθούν ούτε τον υψηλό κίνδυνο που ενέχει μια ενεργητική στρατηγική διαχείρισης αλλά ούτε και το κόστος ανάθεσης του χαρτοφυλακίου τους σε έμπειρους επαγγελματίες. Συνεπώς, οι παραπάνω αιτίες οδήγησαν στην ανάπτυξη παθητικών στρατηγικών διαχείρισης χαρτοφυλακίων, έννοια η οποία μελετάται από την παρούσα διπλωματική εργασία. Ωστόσο είναι φανερό ότι η αντιμετώπιση των παραπάνω μειονεκτημάτων απαιτεί την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων καθώς και της επιστήμης της Πληροφορικής. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην δημιουργία και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα βασίζεται στο μοντέλο παθητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου το οποίο διατύπωσαν οι Black-Litterman ώστε να υποστηρίξει τον επενδυτή στην λήψη των αποφάσεων. Παράλληλα, επιχειρείται μία αναβάθμιση του μοντέλου των Black-Litterman μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων με τέσσερις μεθόδους υπολογισμού της μεταβλητότητας. Ο έλεγχος του μοντέλου πραγματοποιήθηκε κάνοντας χρήση των ιστορικών δεδομένων των δεικτών CAC 40, DAX 30, Dow Jones Industrial Average και Euro stoxx 50. Τέλος, στα πλαίσια της διπλωματικής εξετάζεται η καταλληλότητα κάθε μοντέλου και προκύπτει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17146
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
thesis.pdf4.69 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.