Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17213
Τίτλος: Χαρτογράφηση των Στρατηγικών των Ευφυών Πόλεων στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Περιβάλλον: Μια εμπειρική ανάλυση
Συγγραφείς: ΨΑΡΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Μάγκλαρης Βασίλειος
Λέξεις κλειδιά: Ευφυής πόλη
Εκσυγχρονισμός
Ορθολογική Διαχείριση πόρων
Ευρωπαϊκή πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης: 13-Νοε-2017
Περίληψη: Στο σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον η αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο για το σχεδιασμό των οικονομικών πολιτικών. Ο εκσυγχρονισμός σε όλα τα επίπεδα σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείριση των πόρων έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την ευημερία και προωθεί την ποιότητα ζωής και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο έχει τη μελέτη της υιοθέτησης των εφαρμογών της ‘ευφυούς πόλης’ σε ελληνικούς Δήμους, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής αποδοτικότερης αξιοποιήσης των πόρων, αλλά και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες-δημότες. Αρχικά γίνεται μία εννοιολογική αποσαφήνιση των σχετικών εννοιών, καθώς και μια επισκόπιηση των βασικών αξόνων δράσης καθώς και δεικτών μέτρησης των επιδόσεων, της αποτελεσματικότητας και της μελλοντικής πορείας των ευφυών πόλεων Στην παρούσα έρευνα επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά διεθνή και ελληνικά παραδείγματα ευφυών πόλεων. Συγχρόνως, μελετήθηκε διεξοδικά η ευρωπαϊκή πολιτική σχετική με αυτή τη στρατηγική καθώς και η πορεία και εξέλιξη χρηματοδοτούμενων έργων, , με ιδιαίτερη στόχευση στα ερευνητικά προγράμματα . Στη συνέχεια παρουσιάζονται εφαρμογές σε δεκαέξι ελληνικούς δήμους που συμμετείχαν στην έρευνα μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν με desk research στο δικτυακό τόπο των Δήμων. Τέλος, με σκοπό να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα της έρευνας με πραγματικά δείγματα της κατάστασης στους δήμους, παρουσιάζονται 5 συνεντεύξεις δήμων όπου αναλύθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τα επόμενα βήματά τους. Συνοπτικά, από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια εκ μέρους των Δήμων που συμμετείχαν στην έρευνα να ενθαρρύνουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την υψηλή ποιότητα ζωής με ταυτόχρονη προσπάθεια για μια πιο συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων μέσω της ενεργής συμμετοχής και της συμμετοχικής δράσης. Προέκυψε ότι ο τομέας που δίνεται η μεγαλύτερη έμφαση είναι ο τομέας εξυπηρέτησης και διαβούλευσης με τους δημότες και τις τοπικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο τομέας του περιβάλλοντος και ο τομέας της υγείας παίζουν καταλυτικό ρόλο στην διαμόρφωση του προγράμματος δράσης. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί πως απλώς η υιοθέτηση κάποιων ηλεκτρονικών εφαρμογών δεν καθιστά τον Δήμο ‘Ευφυή πόλη’. Απαιτείται συνεχής και συντονισμένη προσπάθεια ώστε να υλοποιηθούν οι απαραίτητες δράσεις για την ολιστική αντιμετώπιση του στόχου.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17213
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΕΡΓΑΣΙΑ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ_ΨΑΡΡΟΥ.pdf1.47 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.