Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17230
Title: Κεντρικός Έλεγχος Τάσεως/Αέργου Ισχύος για Αιολικό Πάρκο και Συμβολή στην Ευστάθεια Τάσεως
Authors: Παρασίδης, Αριστείδης
Βουρνάς Κωνσταντίνος
Keywords: Ανεμογεννήτριες
Αιολικό Πάρκο
Κεντρικός Έλεγχος Αέργου Ισχύος
Όριο Φόρτισης Συστήματος
Ευστάθεια Τάσης
Μέγιστη Μεταφερόμενη Ισχύς
Συγκεντρωμένο Μοντέλο Αιολικού Πάρκου
Issue Date: 22-Mar-2019
Abstract: Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα πραγματικό Αιολικό Πάρκο, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Ανατολικό Άσκιο» του δήμου Βοΐου στην περιοχή της Κοζάνης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η μονάδα Αιολικής Παραγωγής αποτελείται από δέκα πανομοιότυπες ανεμογεννήτριες και συνδέεται μέσω τροφοδοτικών γραμμών διανομής με μετασχηματιστή ΥΤ/ΜΤ, εφοδιασμένο με ΣΑΤΥΦ. Ο μετασχηματιστής συνδέεται στο μέσο ενός απλοποιημένου ακτινικού συστήματος μεταφοράς. Το μοντέλο κάθε ανεμογεννήτριας περιλαμβάνει λεπτομερή υλοποίηση των συστημάτων ελέγχου τάσεως και αέργου ισχύος και μία απλοποιημένη εκδοχή του βρόχου ελέγχου ενεργού ισχύος. Εφαρμόζεται, επιπλέον, και ένα σύστημα κεντρικού ελέγχου του Αιολικού Πάρκου, μέσω του οποίου διαμοιράζονται σήματα ελέγχου στις επιμέρους ανεμογεννήτριες. Πραγματοποιούνται δοκιμές στο λεπτομερές μοντέλο του Αιολικού Πάρκου με σκοπό της εκτίμηση της Μέγιστης Μεταφερόμενης Ισχύος. Για τη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου προτείνονται δύο στρατηγικές ελέγχου: ο Έλεγχος Σταθερής Αέργου Ισχύος σημείου κοινής σύνδεσης, για τη διατήρηση της εγχεόμενης, από το Αιολικό Πάρκο στο ζυγό Υψηλής Τάσης, αέργου ισχύος και η εντολή Μέγιστης Αέργου Υποστήριξης Εκτάκτου Ανάγκης, η οποία απαιτεί ένα διακριτό σήμα για την άεργο υποστήριξη από το Αιολικό Πάρκο. Πραγματοποιείται επίσης σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο στρατηγικών. Έπειτα προτείνεται μία μέθοδος για τον προσδιορισμό προσεγγιστικών μοντέλων για την απλοποιημένη παράσταση του Αιολικού Πάρκου. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται δύο προσεγγιστικά μοντέλα, ένα απλοποιημένο μοντέλο αποτελούμενο από δύο ισοδύναμες ανεμογεννήτριες και ένα συγκροτούμενο από μία συγκεντρωμένη μονάδα. Επιπλέον, πραγματοποιούνται δοκιμές με τις δύο στρατηγικές ελέγχου που περιγράφησαν παραπάνω, ώστε να γίνει εκτίμηση της Μέγιστης Μεταφερόμενης Ισχύος και να πραγματοποιηθεί σύγκριση των αποτελεσμάτων με το λεπτομερές μοντέλο. Μέσω της σύγκρισης αναδεικνύεται η αξία των προσεγγιστικών ισοδύναμων μοντέλων Αιολικού Πάρκου στις μελέτες ευστάθειας τάσης. Τέλος, πραγματοποιείται σύγκριση της πλήρους προσομοίωσης με την Οιονεί Στατική Προσέγγιση για το προσεγγιστικό μοντέλο Αιολικού Πάρκου μίας συγκεντρωμένης ανεμογεννήτριας υπό μεταβλητό άνεμο. Η σύγκριση αποσκοπεί να αναδείξει την Οιονεί Στατική Προσέγγιση ως έναν αξιόπιστο τρόπο για την εκτίμηση του Ορίου Ευστάθειας σε ένα σύστημα μεταφοράς.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17230
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dissertation-ParasidisA.pdf5.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.