Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17360
Title: Προσεγγιστική Εκτίμηση Κατάντη Δικτύου για Αναγνώριση Ευστάθειας Τάσης
Authors: Σεκλός, Κωνσταντίνος
Βουρνάς Κωνσταντίνος
Keywords: Εκτίμηση Κατάντη Δικτύου
Μέγιστη Μεταφερόμενη Ισχύς
Ευστάθεια Τάσης
Μονάδες Μέτρησης Φασιθετών
Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Επίπεδο Σύνθετης Αντίστασης
Μη Γραμμικά Ελάχιστα Τετράγωνα
Issue Date: 30-Aug-2019
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την προσεγγιστική εκτίμηση του κατάντη δικτύου μέσω μετρήσεων τάσεως και ρεύματος που λαμβάνονται σε έναν ενδιάμεσο ζυγό ενός ακτινικού δικτύου. Η γνώση του κατάντη δικτύου μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση μεθόδων αναγνώρισης αστάθειας τάσης, όπως η μέθοδος προσαρμογής αντιστάσεων. Η ανάγκη αυτή ανακύπτει καθώς τα συστήματα μεταφοράς και διανομής, ειδικά τα τελευταία χρόνια, λειτουργούν πιο κοντά από ποτέ στο όριο μέγιστης μεταφερόμενης ισχύος τους και η εμφάνιση αστάθειας τάσης είναι πολύ πιθανή. Για τον προσδιορισμό των παραμέτρων του κατάντη δικτύου χρησιμοποιούνται δύο μεθοδολογίες. Σε κάθε περίπτωση, οι μετρήσεις που λαμβάνονται από μονάδες μετρήσεις φασιθετών μετατρέπονται σε μετρήσεις σύνθετης αντίστασης. Στην πρώτη προσέγγιση, οι μετρούμενες αντιστάσεις απεικονίζονται στο επίπεδο των σύνθετων αντιστάσεων R-X και μέσω των τόπων που δημιουργούνται είναι δυνατή η άντληση πληροφοριών για το κατάντη δίκτυο. Η παράσταση στο επίπεδο σύνθετων αντιστάσεων είναι παρόμοια με αυτή των ηλεκτρονόμων προστασίας αποστάσεως οι οποίοι εξετάζονται επίσης συνοπτικά στην εργασία. Στη δεύτερη προσέγγιση οι εκτιμήσεις του κατάντη δικτύου προκύπτουν επιλύοντας ένα πρόβλημα μη γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων για τις παραμέτρους του κατάντη δικτύου. Επειδή η γνώση της μετρούμενης σύνθετης αντίστασης δεν επιτρέπει τον διαχωρισμό του κατάντη δικτύου σε γραμμή και φορτίο, είναι αναγκαία η αξιοποίηση και κάποιας επιπλέον πληροφορίας. Η ανάγκη αυτή αφορά και τις δύο μεθοδολογίες προσδιορισμού. Η πρόσθετη πληροφορία που απαιτείται μπορεί να προέλθει θεωρώντας ότι η γραμμή του κατάντη δικτύου έχει δεδομένο λόγο αντίστασης προς αντίδραση (R2/X2). Εξετάζονται διάφορες περιπτώσεις που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν ακτινικό κατάντη δίκτυο με ή χωρίς χωρητική αντιστάθμιση στο ζυγό φορτίου, προσομοίωση ένταξης πυκνωτών αντιστάθμισης και επίδραση του θορύβου των μετρήσεων. Επίσης εξετάζεται αναλυτικά η επιλογή του λόγου R2/X2 της κατάντη γραμμής και συγκεκριμένα η επίδραση που έχει στις εκτιμήσεις όταν αυτός δεν είναι ακριβής. Η προσομοίωση του δικτύου για την εξαγωγή των μετρήσεων καθώς και οι εκτιμήσεις πραγματοποιούνται με κώδικα που αναπτύχθηκε στη MATLAB.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17360
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
seklos_diploma.pdf7.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.