Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17409
Title: Διακρίβωση συστήματος κεραιών μεγάλου βρόχου και ανάλυση μεθόδου αντιστάθμισης απόκρισης συχνότητας σε μετασχηματιστές έντασης ρεύματος
Authors: Παλιάτσος, Ευάγγελος Ηρακλής
Γκόνος Ιωάννης
Keywords: ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
δοκιμές ατρωσίας
διακρίβωση
πρόγραμμα LabVIEW
ηλεκτροστατική φόρτιση/εκφόρτιση (ESD)
detrend
Issue Date: 30-Oct-2019
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά ασχολείται με τη μελέτη της διεξαγωγής διακρίβωσης του εξοπλισμού δοκιμών για δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας και συμβατότητας (Electromagnetic Immunity, Electromagnetic Compatibility) σε εξοπλισμό φωτισμού και εξαρτήματά του, σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο CISPR 16-1-4. Η διπλωματική εργασία αυτή δύναται μελλοντικά να αποτελέσει τη βάση για τη συγγραφή μιας τεχνικής οδηγίας για τη διακρίβωση εξοπλισμού δοκιμών σύμφωνα με το παραπάνω Πρότυπο στα πλαίσια της διαπίστευσης του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, της ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας, των ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών, χρήσιμοι ορισμοί σχετικά με αυτές τις έννοιες και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζονται μέρη του εξοπλισμού από τις ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές. Στη συνέχεια, δίνεται ο ορισμός της διακρίβωσης και οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη τη διεξαγωγή της. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα πρότυπα EN 55015 και CISPR 16-1-4, πρότυπα στα οποία καθορίζονται λεπτομερώς οι παράμετροι και ο τρόπος διεξαγωγής των δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας σε εξοπλισμό φωτισμού. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου διακρίβωσης του συστήματος κεραιών μεγάλου βρόχου (Large Loop Antenna System) καθώς και της συνδεσμολογίας και του προγράμματος που αναπτύχθηκαν για την διεξαγωγή των δοκιμών. Έπειτα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δοκιμής διακρίβωσης και εξάγονται τα αντίστοιχα συμπεράσματα, καθώς επίσης παρουσιάζεται και η μελέτη των αβεβαιοτήτων που υπεισέρχονται στη διαδικασία διακρίβωσης. Η παρούσα διπλωματική εργασία, έπειτα, ασχολείται με την μελέτη μίας μεθόδου αντιστάθμισης της απόκρισης συχνότητας σε μετασχηματιστές έντασης ρεύματος, η οποία επιτρέπει την χρήση μετασχηματιστών έντασης ρεύματος (current probes) σε μετρήσεις στο πεδίο του χρόνου του μεταβατικού ρεύματος και του συνολικού φορτίου που μεταφέρθηκε κατά την διάρκεια ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων. Επίσης, παρουσιάζονται η διάταξη και το πρόγραμμα σε MATLAB που χρειάζονται για την διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας. Ακολούθως, μελετήθηκε ακόμη η τιμή του detrend που απαιτείται για κάθε επίπεδο φόρτισης των ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων, για την ακριβέστερη ανάκτηση της κυματομορφής του ρεύματος από τον μετασχηματιστή έντασης ρεύματος.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17409
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική Παλιάτσος.pdf3.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.