Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17430
Τίτλος: Ανάλυση τεχνολογίας Blockchain για την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων
Συγγραφείς: Παναγόπουλος, Ιωάννης
Ασκούνης Δημήτριος
Λέξεις κλειδιά: Blochchain, Ethereum, GDPR, επεκτασιμότητα
Ηλεκτονικός Φάκελος Υγείας, εφαρμογές υγείας, ιατρικά δεδομένα, έξυπνα συμβόλαια
Ημερομηνία έκδοσης: 3-Οκτ-2019
Περίληψη: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η περιγραφή, η κατανόηση και η ανάλυση της τεχνολογίας Blockchain καθώς και η σύνδεσή της με τη διαχείριση των ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων. Στο πλαίσιο της διπλωματικής διευκρινίζεται τι είναι ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του, το περιεχόμενό του, η χρησιμότητά του για ασθενείς και γιατρούς και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Αναλύεται επίσης το νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει τα ευαίσθητα προσωπικά και θεμελιώδη δεδομένα των ασθενών σε ευρωπαϊκό και πανελλαδικό επίπεδο. Εκτενέστερη ανάλυση γίνεται στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η τεχνολογία Blockchain να διαχειριστεί την ιατρική πληροφορία ούτως ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των ιατρικών δεδομένων. Επιπλέον, παρουσιάζονται και αναλύονται εφαρμογές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τέλος, περιγράφονται πιθανά σενάρια χρήσης μιας Blockchain εφαρμογής στον τομέα της υγείας και προσδιορίζονται οι λειτουργικές της απαιτήσεις.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17430
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - ThesesΌλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.