Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17506
Τίτλος: Διάταξη Μέτρησης Τάσης και Ρεύματος ελεγχόμενη από εφαρμογή για Android συσκευές
Συγγραφείς: Κολοβός, Πέτρος
Τσαραμπάρης Παναγιώτης
Λέξεις κλειδιά: Διάταξη Μετρήσεων
καταγραφικό
Τάση
Ρεύμα
«έξυπνη» συσκευή
Arduino
Ηλεκτρικές Μετρήσεις
εφαρμογή για Android
απομακρυσμένος έλεγχος
Bluetooth
micro SD card
Ημερομηνία έκδοσης: 7-Νοε-2019
Περίληψη: Στην παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε μία διάταξη μέτρησης Τάσης και Ρεύματος, αφενός με την δυνατότητα χειρισμού της διάταξης μετρήσεων με την χρήση εφαρμογής για Android συσκευές μέσω Bluetooth και αφετέρου με την δυνατότητα καταχώρησης των τιμών της σε κάρτα μνήμης micro SD. Στο 1ο Κεφάλαιο παρατίθενται εισαγωγικά στοιχεία που αφορούν το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο της διπλωματικής εργασίας, όπως ο τομέας των Μετρήσεων και της Μετρολογίας, οι Ηλεκτρικές μετρήσεις, η τεχνολογία των Μικροεπεξεργαστών και των Μικροελεγκτών, το μικροϋπολογιστικό σύστημα Arduino, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών που αποτελούν την διάταξη μετρήσεων, και τέλος η online πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών MIT App Inventor. Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται εκτενής περιγραφή της διάταξης μέτρησης που κατασκευάστηκε και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Αρχικά, γίνεται αναφορά στον σχεδιασμό και την κατασκευή του Υλικού (Hardware) της διάταξης. Στην συνέχεια εξετάζονται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του Λογισμικού (Software) της διάταξης. Στο τελευταίο μέρος παρουσιάζεται η εφαρμογή που αναπτύχθηκε, τόσο όσον αφορά τον σχεδιασμό της διεπαφής (interface), όσο και στον προγραμματισμό της εφαρμογής. Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία του ελέγχου σωστής λειτουργίας του συστήματος και τα διάφορα αποτελέσματα που προέκυψαν. Στην συνέχεια παρατίθενται διάφορα συμπεράσματα για τη χρήση της διάταξης καθώς και οι διάφορες βελτιώσεις αυτής. Η ιδέα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης βασίστηκε και αξιοποίησε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η συσκευή και η πλατφόρμα του Arduino. Ο στόχος ήταν η κατασκευή μίας «έξυπνης» διάταξης που να δίνει στον χρήστη την δυνατότητα του απομακρυσμένου ελέγχου και της λήψης των πληροφοριών των μετρήσεων που η διάταξη λαμβάνει, μέσω της εφαρμογής που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17506
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Διπλωματική Εργασία.pdf3.89 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.