Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17599
Τίτλος: Δοκιμές σε μετασχηματιστές ισχύος 150/21 kV
Συγγραφείς: Μαντέλης, Νικόλαος
Γκόνος Ιωάννης
Λέξεις κλειδιά: Δοκιμές
Μετρήσεις
Αναλύσεις
Μετασχηματιστές
Έλαιο
Φυσικοχημικές
Αεριοχρωματογραφία
Δειγματοληψία
Ημερομηνία έκδοσης: 3-Ιου-2020
Περίληψη: Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των βασικών μετρήσεων και δοκιμών που εκτελούνται σε μετασχηματιστές ισχύος καθώς και στα μονωτικά έλαια αυτών, μετά την κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση ή την επισκευή τους. Ακόμη, παρουσιάζονται αναλύσεις των φυσικοχημικών μετρήσεων των μονωτικών ελαίων των Υποσταθμών κλειστού τύπου, Κέντρων Διανομής (Κ/Δ), της Αττικής και πως αυτές μεταβάλλονται με την πάροδο των χρόνων. Στο 1ο Κεφάλαιο αναφέρεται η θεωρία των μετασχηματιστών και των μονωτικών ελαίων, καθώς, επίσης, και τα κύρια μέρη των μετασχηματιστών. Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις δοκιμές στις οποίες υποβάλλονται: οι μετασχηματιστές στο εργοστάσιο κατασκευή τους και τα μονωτικά έλαια κατά την παραλαβή μίας καινούργιας παρτίδας. Στο 3ο Κεφάλαιο περιγράφονται οι μετρήσεις που εκτελούνται από το Συνεργείο Επισκευής Μετασχηματιστών Αττικής (ΣΕΜ-Α) τόσο στο χώρο του συνεργείου όσο και επί τόπου στον Υποσταθμό μετά από επισκευή ή συντήρηση του μετασχηματιστή. Στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται ο εξοπλισμός με τον οποίο είναι εφοδιασμένο το ΣΕΜ-Α για την εκτέλεση των ηλεκτρικών και φυσικοχημικών μετρήσεων. Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες των μετρήσεων αυτών. Στο 5ο Κεφάλαιο καταγράφονται τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών μετρήσεων των μονωτικών ελαίων των μετασχηματιστών που είναι εγκατεστημένοι στα Κέντρα Διανομής της Αττικής στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου όπως προβλέπεται από τις διεθνείς προδιαγραφές - πρότυπα. Τέλος, στο 6ο Κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα που καταλήξαμε σε αυτή την διπλωματική εργασία καθώς και ενδεχόμενα πεδία για περαιτέρω διερεύνηση.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17599
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Δοκιμές σε μετασχηματιστές ισχύος 150-21 kV.pdf4.3 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.