Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17784
Title: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΔΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙ-ΝΗΣΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CONTROL HARDWARE IN THE LOOP.
Authors: Μακρυκώστας, Δημήτριος
Χατζηαργυρίου Νικόλαος
Keywords: Αντιστροφέας πηγής τάσης, αλγόριθμος ελέγχου ρεύματος, έλεγχος στατισμού, έλεγχος ει-κονικής αδράνειας, αλγόριθμος ελέγχου τάσης, μοντέλο εικονικής γεννήτριας (VSG), αυτόνομο δίκτυο, νησί, Αστυπάλαια, ευστάθεια Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πη-γές Ενέργειας, Κώδικες Δικτύου, απόκριση συχνότητας, ρύθμιση συχνότητας, βύθιση τάσης, αντι-νησιδοποίηση (anti-islanding), Control Hardaware In the Loop, εξομοιωτής πραγματικού χρόνου (RTDS), διακόπτης προστασίας
Voltage source converter, current control, droop control, virtual inertia, voltage control, Virtual Synchronous Generator (VSG), autonomous grid, island, Astipalaia, Power Sys-tem Stability, Renewable Energy Sources (RES), Grid Codes, frequency response, frequency control, Voltage Drop, anti-islanding, Control Hardaware In the Loop, Real Time Digital Simulator, protection relay
Issue Date: 22-Oct-2020
Abstract: Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε η απαραίτητη θεωρία για τον σχεδιασμό αλ-γορίθμων ελέγχου ενός αντιστροφέα πηγής τάσης καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας προσομοίωσης Control Hardware in the Loop (CHIL). Στην CHIL προσομοίωση χρησι-μοποιήθηκε ο προσομοιωτής RTDS του εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ,ένας προγραμματιζόμενος ελεγκτής Triphase, στον οποίο έγινε η υλοποίηση των αλγορίθμων ελέγ-χου ρεύματος, ελέγχου τάσης και μοντέλου εικονικής γεννήτριας για αντιστροφέα πηγής τάσης, καθώς και ένας διακόπτης-ρελε προστασίας αντι-νησιδοποίησης ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του στις διάφορες διαταραχές του δικτύου. Το δίκτυο είναι αυτόνομο με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ, βασιζόμενο στο δίκτυο της Αστυπάλαιας. Αρχικά, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που προκύπτουν από την εκτεταμένη εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ, των οποίων η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών ισχύος. ΄Υστε-ρα, έγινε αναφορά στις απαιτήσεις που θέτουν οι σύγχρονοι Κώδικες Δικτύου των διεθνών προτύπων για την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών των ΑΠΕ στα ΣΗΕ. Επίσης, αναλύθηκε η τεχνική Hardware in the Loop (HIL) και οι δύο κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζεται, Power Hardware in the Loop (PHIL) και Control Hardware in the Loop (CHIL), και πως μέσω αυ-τών των μεθόδων μπορούν να εξεταστούν οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των υπό μελέτη συσκευών. Στη συνέχεια, έγινε αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας που είναι απαραίτητη για την κα-τανόηση και τον σχεδιασμό των αλγορίθμων ελέγχου, καθώς επίσης και των τεχνικών ρύθμι-σης που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης αναπτύχθηκε ο τρόπος λειτουργίας ενός διακόπτη αντι-νησιδοποίησης καθώς και τα διάφορα όρια χαρακτηριστικών δικτύου που έχουν θεσμοθετηθεί από τα διάφορα κράτη. Για την μελέτη των διαφόρων μεθόδων ελέγχου, πρώτα υλοποιήθηκαν προσομοιώσεις στο Matlab - Simulink για να επιβεβαιωθούν οι σχεδιασμοί του ελέγχου και των βοηθητικών λει-τουργιών. Τέλος, έγινε η υλοποίηση CHIL προσομοίωσης με χρήση ενός εξομοιωτή πραγματικού χρόνου (RTDS), ενός προγραμματιζόμενου ελεγκτή και ενός διακόπτη αντι-νησιδοποίησης. Στον εξομοιωτή έγινε η κατασκευή του αυτόνομου δικτύου του νησιού, ενώ στον ελεγκτή υ-λοποιήθηκαν οι διάφοροι αλγόριθμοι ελέγχου, με σκοπό την επαλήθευση της λειτουργίας τους σε πραγματικό εξοπλισμό και υπό κανονικές συνθήκες, όπως θόρυβο στα σήματα, χρονικές καθυστερήσεις, αλλά και για την παρατήρηση της απόκρισής τους σε μεγάλο σφάλμα συγκρι-τικά με το δίκτυο, καθώς και την συμπεριφορά ενός πραγματικού διακόπτη σε όλες αυτές τις διαταραχές. Στα πλαίσια της διπλωματικής εξετάστηκε κατά πόσο μεταβατικά που συμβαίνουν στο δίκτυο μπορούν να οδηγήσουν σε εσφαλμένη λειτουργία των Η/Ν αντι-νησιδοποίησης καθώς και το πως επηρεάζεται το παραπάνω φαινόμενο από τις διάφορες τεχνικές παροχής επικουρικών υπηρεσιών.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17784
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dimitrios_Makrykostas1.pdf11.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.