Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18221
Τίτλος: A software analysis tool for Energy and Time-aware function placement on the Edge
Συγγραφείς: Γαβριηλίδης, Γιάννος
Σούντρης Δημήτριος
Λέξεις κλειδιά: Resource Management
Kubernetes
Container Orchestration
Internet of Things
Edge Computing
Serverless Computing
OpenFaaS,
Ημερομηνία έκδοσης: 3-Φεβ-2022
Περίληψη: Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, παρουσιάζουμε ένα εργαλείο το οποίο προτείνει ένα τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να τρέξουν οι επιμέρους συναρτήσεις ενός μονολιθικού κώδικα ο οποίος πρέπει να τρέξει σε serverless περιβάλλον, έτσι ώστε με δεδομένο κάποιο ανώτατο όριο χρόνου εκτέλεσης να επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας στα μηχανήματα που αποτελούν το περιβάλλον cloud-edge το οποίο χρησιμοποιείται. Το περιβάλλον αυτό ενορχηστρώνεται από τον κυβερνήτη και για την διαχείριση των επιμέρους συναρτήσεων χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα OpenFaaS. Το εργαλείο μας χρησιμοποιεί τεχνικές μηχανικής μάθησης για τις προβλέψεις ενέργειας και χρόνου και αναλύει το αρχείο κώδικα που του δίνεται ως προς τη μνήμη και το χρόνο που απαιτεί κάθε επιμέρους συνάρτηση του. Η αξιοποίηση της πληροφορίας αυτής και η απόφαση για την τελική πρόταση γίνεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου ελαχιστοποίησης με προσεγγιστική λύση. --- ENGL --- In this thesis, we present a tool that proposes a way in which the individual functions of a monolithic code could run in a serverless environment, so that given a maximum runtime threshold, the minimum possible energy consumption in devices is achieved. These devices consist our serverless infrastructure (cluster), they are orchestrated by Kubernetes and the deployment of our code is managed by a scalable, fault-tolerant event-driven serverless platform called OpenFaaS. Our tool uses machine learning techniques for energy and time predictions and analyzes (profiles) the code file given in terms of memory allocation and the run-time required for each of its individual functions. The utilization of this information and the decision for the final proposal is achieved with the help of our self-developed minimization algorithm with approximate solution.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18221
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Διπλωματική_Γιάννος_Γαβριηλίδης.pdf3.75 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.