Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18313
Title: Ανάλυση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και επίδραση φωτοβολταϊκής Διεσπαρμένης Παραγωγής στην ευστάθεια τάσης δικτύου
Authors: Λαμψίδης, Γεώργιος
Βουρνάς Κωνσταντίνος
Keywords: Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), Δίοδος, Φωτοδίοδος, Διεσπαρμένη Παραγωγή, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Φωτοβολταϊκό στοιχείο/πλαίσιο/ομάδα πλαισίων/πάρκο, Συστήματα Διανομής, Μέγιστη Μεταφερόμενη Ισχύς (ΜΜΙ), Άεργη Υποστήριξη, Ευστάθεια/Αστάθεια Τάσης, Μετασχηματιστές με ΣΑΤΥΦ, Βελτιστοποίηση ΣΗΕ
Issue Date: 13-Apr-2022
Abstract: Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφιερώνεται στην επεξήγηση απαραίτητων εννοιών και στη θεωρητική κατανόηση της λειτουργίας μιας φωτοβολταϊκής διάταξης. Στο σημείο αυτό δίνεται και έμφαση στο πρόβλημα της μέγιστης απολαβής ισχύος. Το δεύτερο σκέλος επικεντρώνεται στην επίδραση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ευστάθεια τάσης συστήματος μέσω προσομοιώσεων ΦΒ διατάξεων και αλγορίθμου μέγιστης απολαβής ισχύος σε περιβάλλον MATLAB και ακτινικού συστήματος διανομής υπό διαταραχή σε περιβάλλον WPSTAB. Τέλος εξετάζεται η επίδραση της υποστήριξης από τις διεσπαρμένες ΦΒ πηγές που βρίσκονται στο σύστημα διανομής στο περιθώριο ευστάθειας, όσον αφορά τον κίνδυνο μακροπρόθεσμης αστάθειας τάσης. Για την παραπάνω εξέταση πραγματοποιείται προσομοίωση ακτινικού συστήματος διανομής συνδεδεμένου μέσω μετασχηματιστή ΥΤ/ΜΤ (150/20 kV) σε δίκτυο μεταφοράς. Το σύστημα υπόκειται σε διαταραχή σταδιακής αύξησης αγωγιμότητας στην ΥΤ και μελετάται η επίδρασή της ΦΒ παραγωγής στο περιθώριο ευστάθειας τάσης. Η διεσπαρμένη ΦΒ παραγωγή ελέγχεται από ηλεκτρονικά ισχύος που μέσω διαφορετικών ρυθμίσεων επιτυγχάνουν διαφορετική συμπεριφορά. Μέσω του WPSTAB παρουσιάζονται οι διαφορές στο περιθώριο ευστάθειας για τις διαφορετικές αυτές ρυθμίσεις και στη συνέχεια συγκρίνονται μεταξύ τους και με το σύστημα στη περίπτωση δίχως ΦΒ παραγωγή. Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα ως προς τη συμπεριφορά του συστήματος.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18313
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - ThesesItems in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.