Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18472
Τίτλος: Ανάλυση και δοκιμή κεντρικού ελεγκτή μικροδικτύου σύμφωνα με τα πρότυπα IEEE 2030.7-2017 και IEEE 2030.8-2018
Συγγραφείς: Βουράκης, Παύλος
Χατζηαργυρίου Νικόλαος
Λέξεις κλειδιά: Μικροδίκτυα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Πρότυπα IEEE
Πρωτεύοντας έλεγχος
Δευτερεύοντας έλεγχος
Έλεγχος στατισμού
Προσομοίωση πραγματικού χρόνου
Control Hardware in the Loop
Ημερομηνία έκδοσης: 13-Οκτ-2022
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η ανάλυση και δοκιμή του κεντρικού ελεγκτή μικροδικτύου στηριζόμενοι σε δύο πρότυπα της σειράς IEEE 2030, το ΙΕΕΕ Standard for the Specification of Microgrid Controllers και το IEEE Standard for the Testing of Microgrid Controllers. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο μικροδίκτυο χαμηλής τάσης της CIGRE. Το μικροδίκτυο εξετάστηκε σε διασυνδεδεμένη λειτουργία, σε αυτόνομη λειτουργία αλλά και σε μεταβάσεις από την μία στην άλλη. Αρχικά τονίστηκε το σύχρονο πρόβλημα της υπερβολικής χρήσης ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παρουσιάστηκε λύση στο ζήτημα η οποία εντοπίζεται στην ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή. Έτσι έγινε μια πρώτη εισαγωγή στην έννοια του μικροδικτύου, ένα ευφυές δίκτυο που στηρίζει την παραγωγή του στις ΑΠΕ και συνεργάζεται με το δίκτυο διανομής. Στην συνέχεια ακολούθησε αναφορά στο μικροδίκτυο της διπλωματικής και έγινε ανάλυση του περιεχομένου των δύο προτύπων βάση των οποίων εξετάστηκε ο κεντρικός ελεγκτής του μικροδικτύου. Παρουσιάσθηκαν έννοιες όπως το σύστημα ελέγχου του μικροδικτύου, η λειτουργία κατανομής και η λειτουργία μετάβασης, ενώ ακολούθησε ανάλυση του τρόπου αξιολόγησης του μικροδικτύου μέσω κατάστρωσης σεναρίων με διαφορετικές συνθήκες τα οποία θα προσομοιωθούν. Μετέπειτα, έγινε εμβάθυνση στην ιεραρχία και στα επίπεδα ελέγχου σε ένα μικροδίκτυο, εστιάζοντας στον πρωτεύοντα και στον δευτερεύοντα έλεγχο. Πριν ξεκινήσει το εργαστηριακό μέρος της διπλωματικής προηγήθηκε μια σύντομη παρουσίαση της μεθόδου προσομοίωσης HIL και των υποκατηγοριών της PHIL και CHIL. Τέλος, στο εργαστηριακό κομμάτι έγινε CHIL προσομοίωση με την βοήθεια του εξομοιωτή πραγματικού χρόνου RTDS και ενός προγράμματος για την διεπαφή χρήστη με τον κεντρικό ελεγκτή μικροδικτύου. Στο πρώτο σχεδιάστηκε το πρότυπο μικροδίκτυο χαμηλής τάσης της CIGRE και στο δεύτερο ο δευτερεύων έλεγχος καθώς και ο έλεγχος για την ομαλή μετάβαση του μικροδικτύου μεταξύ της διασυνδεδεμένης και της αυτόνομης λειτουργίας. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων παρουσιάστηκαν σε γραφικές παραστάσεις ενώ ακολούθησαν συμπεράσματα για την διαδικασία ελέγχου σε ένα μικροδίκτυο.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18472
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf3.39 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.