Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18483
Τίτλος: Αναλογική Εύρεση μέσης ισχύος Εγκεφαλικών Ρυθμών σε Περιβάλλον χαμηλής κατανάλωσης
Συγγραφείς: Nτινόπουλος, Γεώργιος
Σωτηριάδης Παύλος-Πέτρος
Λέξεις κλειδιά: Αναλογικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, Κυκλώματα χαμηλής τάσης τροφοδοσίας,χαμηλή κατανάλωση, περιοχή υποκατωφλίου, φίλτρα IFLF, μέση ισχύ, ανόρθωση, Κυκλώματα για βιοϊατρικές εφαρμογές, ΟΤΑ
Analog integrated circuits, Circuits with ultra low voltage supply, low power consumption, subthreshold region, IFLF filters, average power feature extraction, Circuits for Biomedical applications, OTA, analog feature extraction
Ημερομηνία έκδοσης: 5-Οκτ-2022
Περίληψη: Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση ενός βιοϊατρικού αναλογικού συστήματος χαμηλής κατανάλωσης που θα είναι κατάλληλο για την εξαγωγή της μέσης ισχύος κάθε εγκεφαλικού ρυθμού-συχνοτικής μπάντας. To σύστημα αυτό θα αποτελείται από τα κατάλληλα ζωνοπερατά φίλτρα για τον διαχωρισμό κάθε μπάντας από τις delta, theta, alpha, beta, gamma. Η κάθε μπάντα θα έχει επίσης τους απαραίτητους ενισχυτές για την αύξηση του σήματος καθώς και ανορθωτές με βαθυπερατά φίλτρα στην έξοδο ώστε να εξαχθεί η μέση τιμή του ανορθωμένου σήματος. Το σύστημα θα υλοποιηθεί με χρήση MOS transistors τα οποία θα είναι πολωμένα στην περιοχή υποκατωφλίου. Η τροφοδοσία είναι στα Vdd=-Vss=450mV και τα ρεύματα πόλωσης είναι της τάξης των nA , αυτό επιτρέπει την πραγματοποίηση μεγάλων σταθερών χρόνων που είναι απαραίτητες για τις μικρές βιοϊατρικές συχνότητες. Στόχος της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη ενός αναλογικού συστήματος το οποίο θα υπολογίζει κάποια χαρακτηριστικά-features αναλογικά και έτσι θα απαλλάσσει το ψηφιακό μέρος ενός συστήματος από τους υπολογισμούς αυτούς, οδηγώντας έτσι σε χαμηλότερη κατανάλωση. Η σχεδίαση των κυκλωμάτων έγινε με την χρήση του λογισμικού Cadence με την τεχνολογία TSMC 90nm CMOS Process. Τέλος, οι απαραίτητοι υπολογισμοί για τα φίλτρα έγιναν με χρήση του λογισμικού MATLAB.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18483
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
NTINOPOULOS_THESIS (3) (1).pdfEEG Analog Feature Extraction4.01 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.