Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18517
Τίτλος: Σχεδίαση εργαλείου για αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή περιεχομένου σε παιχνιδιού σοβαρού σκοπού για την υγεία
Συγγραφείς: Μάλαμα, Ισιδώρα
Νικήτα Κωνσταντίνα
Λέξεις κλειδιά: παιχνίδι σοβαρού σκοπού
αναπροσαρμογή
Ημερομηνία έκδοσης: 20-Οκτ-2022
Περίληψη: Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η δημιουργία ενός εργαλείου για την αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή του περιεχομένου παιχνιδιών σοβαρού σκοπού (ΠΣΣ) για την υγεία που λειτουργούν ως παρεμβάσεις για την εκπαίδευση και ενίσχυση της ικανότητας αυτό-διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων. Στόχος του εργαλείου αυτού αποτελεί η αναπροσαρμογή της στόχευσης τέτοιων ΠΣΣ σε νέες νόσους μέσω μιας αυτοματοποιημένης και ευέλικτης διαδικασίας, η οποία επιτυγχάνει ισορροπία ανάμεσα στην προσήλωση του παίκτη και του επιστημονικού υποβάθρου του ΠΣΣ. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατάλληλο εννοιολογικό πλαίσιο που βασίζεται στα αποτελέσματα εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης και αξιοποιεί κατάλληλη βάση δεδομένων και κλήσεις μεταξύ αυτής και του υπό διαμόρφωση ΠΣΣ. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε πρωτότυπο ΠΣΣ για την Αποφρακτική Υπνική Άπνοια (ΑΥΑ), με στόχο την αναπροσαρμογή του περιεχομένου του στην ασθένεια της κατάθλιψης. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του συγκεκριμένου ΠΣΣ αποτυπώνεται στο περιεχόμενο καρτών που περιλαμβάνει, το περιεχόμενο των οποίων αναπροσαρμόστηκε με στόχο την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σχετικά με τη συμπτωματολογία της κατάθλιψης. Οι βασικές κατηγορίες καρτών περιλαμβάνουν επιχειρήματα σχετικά με συνήθειες τρόπου ζωής καθώς και συμπτώματα και προδιαθεσικούς παράγοντες της νόσου. Παράλληλα, για την επίτευξη εξατομίκευσης και προσαρμογής στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του παίκτη, η προτεινόμενη μεθοδολογία προβλέπει την ενσωμάτωση μηχανισμού δημιουργίας δυναμικού προφίλ χρήστη, το οποίο λαμβάνει ως είσοδο δεδομένα από τη διάδραση του παίκτη με το παιχνίδι, μέσω των οποίων παράγονται αποτελέσματα από πιστοποιημένα ερωτηματολόγια εκτίμησης του κινδύνου εμφάνισης της νόσου. Τέλος, η μεθοδολογία που ακολουθείται εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του υπό διαμόρφωση ΠΣΣ για αυτοματοποιημένη παραγωγή περιεχομένου.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18517
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Διπλωματική-εργασία-Ισιδώρα_Μάλαμα.pdf1.56 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.