Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18585
Τίτλος: Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση: Σοβαρά παιχνίδια για την αυτοδιαχείριση του παιδικού διαβήτη.
Συγγραφείς: Κορδαλής, Αλέξανδρος
Ματσόπουλος Γιώργος
Λέξεις κλειδιά: Σοβαρά παιχνίδια
Παιδικός διαβήτης
Αυτοδιαχείριση διαβήτη
Ημερομηνία έκδοσης: 31-Ιαν-2023
Περίληψη: Τα serious games (σοβαρά ή εφαρμοσμένα παιχνίδια) χρησιμοποιούνται ευρέως στο πλαίσιο της υγειονομικής φροντίδας, μεταξύ άλλων και για την διαχείριση μακροχρόνιων νοσημάτων. Ο διαβήτης Τύπου 1 και ο διαβήτης Τύπου 2, αποτελούν συνήθεις μη μεταδοτικές παθήσεις, που παρουσιάζουν μεγάλη άυξηση στα παιδιά, σε πολλές χώρες. Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η συστηματική ανασκόπηση της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας σχετικά με τα σοβαρά παιχνίδια που έχουν αναπτυχθεί και αξιολογηθεί ερευνητικά, και εστιάζουν στην αυτοδιαχείριση των δύο αυτών παθήσεων στις παιδικές ηλικίες, ώστε να κατανοήσουμε την επίδρασή τους. Για το σκοπό αυτό διεξάγαμε αναζήτηση σε τέσσερις ψηφιακές βάσεις δεδομένων (PubMed, Scopus, IEEE Xplore, ACM digital), από την οποία προέκυψαν, μετά την εφαρμογή κριτηρίων, 19 σχετικές μελέτες. Καταγράψαμε και αναλύσαμε τα χαρακτηριστικά των συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών και των αντίστοιχων αξιολογήσεων τους και εξάγαμε συμπεράσματα. Προέκυψε πως υπάρχει έλλειψη παιχνιδιών που να εστιάζουν στον παιδικό διαβήτη Τύπου 2. Σε γενικές γραμμές διαπιστώσαμε θετική επίδραση της χρήσης των serious games στην αυτοδιαχείριση του παιδικού διαβήτη, κυρίως σε επίπεδο γνώσεων σχετικών με την ασθένεια και δευτερευόντως στην βελτίωση συμπεριφορών αυτοδιαχείρισης και κλινικών/ιατρικών αποτελεσμάτων, με τα συμπεράσμα αυτά να αφορούν κατά κύριο λόγο τον διαβήτη Τύπου 1. Τέλος, κάνουμε προτάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω στο θέμα.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/18585
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Serious Games for Diabetes Self-management in Children - Systematic Review.pdf3.67 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.