Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8641
Τίτλος: Υβριδικες Ευφυεις Τεχνικες Αναλυσης Για Εξορυξη Γνωσης Απο Δεδομενα Υψηλων Διαστασεων
Συγγραφείς: Πατεριτσας Χρηστος
Σταφυλοπάτης Ανδρέας-Γεώργιος
Λέξεις κλειδιά: υβριδικές τεχνικές
ευφυή συστήματα
νευρωνικά δίκτυα
εξόρυξη γνώσης
μηχανική μάθηση
ανάλυση δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης: 24-Μαΐ-2008
Περίληψη: Η ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στα πιο δημοφιλή πεδία έρευνας. Η συνεισφορά της παρούσας διατριβής εντάσσεται αφενός στην περιοχή των υβριδικών συστημάτων με την ανάπτυξη νέων μοντέλων και αλγορίθμων μάθησης και αφετέρου στην περιοχή της εξόρυξης γνώσης από δεδομένα.Πιο συγκεκριμένα, αρχικά αναπτύχθηκαν δυο μεθοδολογίες ομαδοποίησης με κοινό στοιχείο και στις δύο να αποτελεί η χρήση αρχικά ενός αλγόριθμου ομαδοποίησης για την δημιουργία μίας αρχικής ομαδοποίησης των δεδομένων. Στην πρώτη μέθοδο χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος FCM, ενώ στην δεύτερη χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των αυτο-οργανούμενων χαρτών. Στην συνέχεια, και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζονται τεχνικές ιεραρχικής συγχώνευσης, οι οποίες εκμεταλλευόμενες μετα-δεδομένα που προκύπτουν στην κάθε περίπτωση, έχουν ως στόχο την προσέγγιση του βέλτιστου αριθμού των ομάδων.Με χρήση της δεύτερης μεθοδολογίας αναπτύχθηκε μία μέθοδος αξιολόγησης των χαρακτηριστικών των δεδομένων εισόδου ως προς την συνεισφορά τους στον σχηματισμό των ομάδων. Η μέθοδος αυτή αποτέλεσε και τμήμα ενός πρωτότυπου υβριδικού συστήματος κατηγοριοποίησης που χρησιμοποίησε την μέθοδο αυτή ως στάδιο προεπεξεργασίας και εξαγωγής μετα-δεδομένων, τα οποία αξιοποιήθηκαν από ένα νευρο-ασαφές δίκτυο που αποτελεί το δεύτερο τμήμα του συστήματος. Στην συνέχεια, αναπτύχθηκε ένα ακόμα υβριδικό σύστημα κατηγοριοποίησης του οποίου το κυρίως μέρος αποτελεί ένας πρωτότυπος αλγόριθμος κατηγοριοποίησης που ανήκει στην κατηγορία των αλγόριθμων κατηγοριοποίησης με χρήση ένα σύνολο δεδομένων ως βάση γνώσης. Το δεύτερο τμήμα του συστήματος είναι μία μέθοδος αξιολόγησης των συνδυασμών των χαρακτηριστικών εισόδου με την χρήση αυτο-οργανούμενων χαρτών.Το μοντέλο των αυτο-οργανούμενων χαρτών χρησιμοποιήθηκε επίσης για την υλοποίηση δύο προσεγγίσεων του μετασχηματισμού της εξαγόμενης από τα δεδομένα γνώσης σε συμβολική μορφή. Η πρώτη προσέγγιση είναι η υλοποίηση ενός πρωτότυπου υβριδικού συστήματος αναγνώρισης χειρονομιών, στο οποίο οι αυτο-οργανούμενοι χάρτες χρησιμοποιήθηκαν ως παραγωγοί συμβολικών καταστάσεων από τα δεδομένα εισόδου, οι οποίες αποτέλεσαν τα δεδομένα για την δημιουργία πιθανοτικών μοντέλων κατηγοριοποίησης. Στην δεύτερη προσέγγιση παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες εξαγωγής συμβολικών κανόνων που αποτελούν και μία μορφή απεικόνισης γνώσης, η οποία είναι κατανοητή και χρηστική από τον άνθρωπο.Η αποδοτικότητα των μεθόδων που αναπτύχθηκαν αξιολογήθηκε πειραματικά με χρήση συνόλων δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως από την επιστημονική κοινότητα για την αξιολόγηση μεθόδων και αλγόριθμων των συναφών ερευνητικών πεδίων.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8641
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διδακτορικές Διατριβές - Ph.D. Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
PD2008-0015.pdf1.78 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.