Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8644
Τίτλος: Προσαρμοζόμενη Πρόσβαση Σε Πολυμεσικό Περιεχόμενο Με Βάση Το Εννοιολογικό Πλαίσιο Και Το Προφίλ Του Χρήστη
Συγγραφείς: Φοίβος Απόστολος Μυλωνάς
Κόλλιας Στέφανος
Λέξεις κλειδιά: εννοιολογικό πλαίσιο
προσωποποίηση
πολυμεσικό περιεχόμενο
Ημερομηνία έκδοσης: 3-Ιου-2008
Περίληψη: Αντικείμενο της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι η αντιμετώπιση θεμάτων ανάλυσης, αναζήτησης και ανάκτησης πολυμεσικού περιεχομένου με προσαρμογή στο εκάστοτε εννοιολογικό πλαίσιο της πρόσβασης σε αυτό. Δύο είναι οι κεντρικοί άξονες που αποτέλεσαν το κίνητρο αλλά και τον προσανατολισμό της έρευνας στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή: (i) η προσωποποιημένη πρόσβαση στο πολυμεσικό περιεχόμενο, προσαρμοζόμενη στις προτιμήσεις των χρηστών και στο διαθέσιμο ιστορικό πρόσβασης σε αυτό και (ii) η αποδοτική ανάλυση και αναζήτηση του πολυμεσικού περιεχομένου με βάση το εννοιολογικό πλαίσιο. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια εμπεριστατωμένη και όσο το δυνατόν πλήρης παρουσίαση των ερευνητικών πεπραγμένων, παρουσιάζονται τόσο θεωρητικά αποτελέσματα, όσο και εφαρμογές. Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα της διατριβής χωρίζονται στις ακόλουθες τέσσερις βασικές ενότητες: - Εξόρυξη δεδομένων και κατηγοριοποίηση. Η ενότητα αυτή επιχειρεί να παρουσιάσει ορισμένες βασικές μεθοδολογίες αντιμετώπισης ερευνητικών θεμάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που άπτονται άμεσα των περιοχών της εξόρυξης δεδομένων και της κατηγοριοποίησης πολυμεσικών εγγράφων. - Προσωποποιημένη πρόσβαση. Η προσωποποίηση του πολυμεσικού περιεχομένου εξετάζεται από την σκοπιά των προτιμήσεων των χρηστών και του ιστορικού χρήσης που δημιουργείται. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση και δημιουργία κατάλληλων οντολογιών για την αναπαράσταση της απαιτούμενης γνώσης, στη χρήση στοιχείων που πηγάζουν από τη θεωρία της ασαφούς σχεσιακής άλγεβρας, στην τροποποίηση και χρήση κατάλληλων ασαφών σημασιολογικών σχέσεων, καθώς και στην επιρροή που ασκεί η έννοια του εννοιολογικού πλαισίου στη διαδικασία ανάκτησης πληροφοριών. - Εννοιολογικό πλαίσιο και οπτική πληροφορία. Ανάμεσα στους κύριους στόχους της ερευνητικής εργασίας μας βρίσκεται και η πραγματοποίηση υψηλού επιπέδου ανάλυσης και μοντελοποίησης πολυμεσικών εγγράφων , με απώτερο στόχο την αυτόματη κατηγοριοποίηση και σημασιολογική αναζήτησή τους. - Εννοιολογικό πλαίσιο ταξινόμησης. Στο τελευταίο μέρος της διατριβής επεκτείνεται η ερευνητική εργασία μας πάνω στα μεσαίου επιπέδου χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εικόνων και στην εκμετάλλευση της αντίστοιχης πληροφορίας. Ειδικότερα, εστιάζουμε στην αναγνώριση υψηλού επιπέδου εννοιών μέσα σε πολυμεσικά έγγραφα με την εισαγωγή καινοτόμων παραστάσεων, όπως είναι οι οντότητες μεσαίου επιπέδου και οι αντίστοιχες οντολογίες τους.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8644
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διδακτορικές Διατριβές - Ph.D. Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
PD2008-0018.pdf15.44 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.