Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8812
Τίτλος: Ευφυή Και Έμπειρα Συστήματα Διαχείρισης Πόρων Σε Κτίρια
Συγγραφείς: Ιατρόπουλος Κωνσταντίνος
Σαμουηλίδης Ιησούς-Εμμανουήλ
Λέξεις κλειδιά: ενεργειακή διαχείριση
διαχείριση πόρων
έμπειρα συστήματα
προστασία περιβάλλοντος
αξιολόγηση επενδύσεων
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
συνθήκες ευεξίας
Ημερομηνία έκδοσης: 8-Δεκ-2010
Περίληψη: Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση μιας μεθοδολογίας για την βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση των λειτουργιών και των επενδύσεων σε σύγχρονα κτίρια.Η προτεινόμενη μεθοδολογία της διατριβής υποστηρίζει την διαχείριση ενός σύγχρονου κτιρίου σε δύο διαφορετικές συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα αντιμετώπισης του προβλήματος έγκειται στην αποτελεσματική διαχείριση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου με απόκριση πραγματικού χρόνου και στην αναλυτική καταγραφή της κατάστασης και της λειτουργίας του κτιρίου. Η δεύτερη συνιστώσα ανάπτυξης αφορά στον γενικότερο ενεργειακό έλεγχο του κτιρίου και την οικονομοτεχνική αξιολόγηση επενδύσεων σε αυτό.Για την ανάπτυξη της πρώτης συνιστώσας πραγματοποιείται, αρχικά, μοντελοποίηση και παραμετροποίηση των ενεργών στοιχείων του κτιρίου. Στη συνέχεια, ορίζονται τα δεδομένα εισόδου και τα σημεία ελέγχου και ενσωματώνεται στη διαδικασία μια μηχανή συμπερασμού ενός έμπειρου συστήματος. Οι διατύπωση των κανόνων λειτουργίας του έμπειρου συστήματος και η διαδικασία εκμάθησης αποτελούν τα επόμενα στοιχεία της μεθοδολογίας της οποίας η παρουσίαση κλείνει με σύντομα συμπεράσματα.Η μεθοδολογική προσέγγιση του συνολικού ενεργειακού ελέγχου ενός κτιρίου αποτελεί τη δεύτερη συνιστώσα αντιμετώπισης του προβλήματος της διαχείρισης πόρων σε κτίρια. Η προτεινόμενη μεθοδολογία αναπτύσσεται σε βήματα, ξεκινώντας από την συλλογή προτάσεων ενεργειακής βελτίωσης και την αναγνώριση της προτεραιότητας κάθε πρότασης. Χρησιμοποιώντας την λεπτομερή καταγραφή δεδομένων από τον ευφυή έλεγχο του κτιρίου σε συνδυασμό με οικονομοτεχνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους πραγματοποιείται αξιολόγηση εφαρμογής των προτάσεων και προκύπτει ένα σύνολο, ταξινομημένων ανά ενεργειακό όφελος, προτάσεων.Η μεθοδολογία που παρουσιάζεται στο πλαίσιο της διατριβής υλοποιήθηκε υπό τη μορφή πληροφοριακού συστήματος και εφαρμόστηκε πιλοτικά σε κτίριο γραφείων.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8812
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διδακτορικές Διατριβές - Ph.D. Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
PD2010-0062.pdf3.23 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.