Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8866
Τίτλος: Υπολογιστική Και Πειραματική Μελέτη Της Επίδρασης Ημ Ακτινοβολίας Από Τερματικές Συσκευές Κινητών Επικοινωνιών 2ης Και 3ης Γενιάς Σε Λειτουργικές Εγκεφαλικές Δομές
Συγγραφείς: Μαρια Ι. Χριστοπουλου
Νικήτα Κωνσταντίνα
Λέξεις κλειδιά: αριθμητική ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρία
μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου
αριθμητικό μοντέλο κεφαλιού
ηλικιακή μεταβολή της ηλεκτρομαγνητικής έκθεσης
ελικοειδής κεραία
ανατομικός άτλαντας εγκεφάλου κατά talairach-tournoux
λειτουργική εγκεφαλική δομή
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
προκλητά δυναμικά
τεχνολογία 3ης γενιάς
πειραματική μελέτη εθελοντών
ψυχοακουστική
περι-ουδωτικό ακουστικό ερέθισμα
μέθοδος σταθερών ερεθισμάτων
ελάχιστη αντιληπτή διαφορά
Ημερομηνία έκδοσης: 9-Ιαν-2012
Περίληψη: Στην παρούσα διδακτορική διατριβή σχεδιάζεται και διεξάγεται υπολογιστική και πειραματική μελέτη της επίδρασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από κινητές τερματικές συσκευές δεύτερης και τρίτης γενιάς, σε λειτουργικές εγκεφαλικές δομές. Στο πρώτο μέρος, πραγματοποιείται παραμετρική δοσιμετρική μελέτη της επίδρασης ηλικιακά εξαρτώμενων παραμέτρων στην έκθεση ανατομικών μοντέλων κεφαλιού, διαφόρων ηλικιών. Παράμετροι όπως η απόσταση-ως συνάρτηση της ελαστικότητας του αυτιού, η σύσταση και οι διηλεκτρικές ιδιότητες των βιολογικών ιστών, η σχετική απορρόφηση ισχύος από τις εγκεφαλικές δομές, το μέγεθος καθώς και η εσωτερική και εξωτερική ανατομία του κεφαλιού και του προσώπου εισάγονται και αναλύονται διεξοδικά. Τα υπό μελέτη προβλήματα περιλαμβάνουν ελικοειδείς κεραίες μικρών διαστάσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται εκτενώς στην τεχνολογία των κινητών επικοινωνιών. Στο δεύτερο μέρος, η λεπτομερής αποτίμηση της απορροφούμενης ηλεκτρομαγνητικής ισχύος από εγκεφαλικές δομές συνδυάζεται με επεξεργασία καταγραφών ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και προκλητών δυναμικών. Για το σκοπό αυτό αρχικά αναπτύσσεται και ελέγχεται η ακρίβεια εργαλείου αριθμητικής δοσιμετρίας για εγκεφαλικές υποπεριοχές, με χρήση του ανατομικού άτλαντα εγκεφάλου κατά Talairach-Tournoux. Το αναπτυχθέν εργαλείο χρησιμοποιείται στη συνέχεια για το δοσιμετρικό σχεδιασμό πειραματικής διαδικασίας, με στόχο τη μελέτη της επίδρασης ακτινοβολίας ηλεκτρομαγνητικού σήματος α) δεύτερης και τρίτης γενιάς, στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ύπνου ενηλίκων και παιδιών, β) τρίτης γενιάς, στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και τα προκλητά δυναμικά ενηλίκων. Παράλληλα, προτείνεται πρωτότυπο σύστημα έκθεσης για τη μελέτη υποθέσεων επίδρασης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ραδιοσυχνοτήτων κινητών τερματικών συσκευών στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στη συνέχεια, αποτιμάται υπολογιστικά η παρεμβολή του συστήματος ηλεκτροδίων στις καταγραφές της απορροφούμενης ηλεκτρομαγνητικής ισχύος. Η διδακτορική διατριβή ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή προκαταρτικής πειραματικής μελέτης ενηλίκων εθελοντών για το διαφορικό καθορισμό της ελάχιστης αντιληπτής διαφοράς σε περι-ουδωτικό ακουστικό ερέθισμα, παρέχοντας μια εισαγωγή στην ψυχοακουστική.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8866
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διδακτορικές Διατριβές - Ph.D. Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
PD2012-0003.pdf10.98 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.