Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8919
Τίτλος: Μοντελοποιηση Και Διαχειριση Γνωσης Της Ηλεκτρονικης Διακυβερνησης
Συγγραφείς: Αικατερινη-μαρια Γ. Σουρουνη
Ασκούνης Δημήτριος
Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονική διακυβέρνηση
δημόσια διοίκηση
οντολογία
διαχείριση γνώσης
μοντέλο γνώσης
Ημερομηνία έκδοσης: 22-Μαΐ-2013
Περίληψη: Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μιαςολοκληρωμένης μεθοδολογίας για τη μοντελοποίηση και διαχείριση της γνώσηςηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ένα τέτοιο σημασιολογικό, εννοιολογικό μοντέλο θααποτελεί το «συνεκτικό ιστό» ανάμεσα στις θεμελιώδεις αλλά και εν δυνάμειοντότητες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (υπηρεσίες, έγγραφα, συστήματα, φορείςκλπ.) με απώτερο στόχο τη σημασιολογική ταύτιση εννοιών αλλά και τηνυποβοήθηση της καταγραφής, κατάταξης, αποθήκευσης και ανεύρεσης των σχετικώνπληροφοριών από μεγάλο εύρος χρηστών και συστημάτων.Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται σε μια οντολογία τεσσάρων επίπεδωναφαιρετικότητας, προκειμένου να μοντελοποιεί, να αποθηκεύει και να επιτρέπει τηνπρόσβαση στα μοντέλα γνώσης και ακολούθως να διαχειρίζεται το περιεχόμενοαυτών (στιγμιότυπα). Μια τέτοια προσέγγιση διευκολύνει οποιαδήποτε περαιτέρωανάπτυξη και διαχείριση της γνώσης σε πολλαπλά επίπεδα. Ειδικότερα:1. Η σύλληψη της ιδέας για πολλαπλά επίπεδα αφαιρετικότητας προσδίδει στημεθοδολογία την ικανότητα εφαρμογής σε πολλαπλά περιβάλλοντα καιομάδες χρηστών. Τεχνικές και επιχειρησιακές πτυχές της γνώσηςηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο περιβάλλονδιαχείρισης. Δομές δεδομένων και διαγράμματα ροής αντικαθίστανται από«διευρυμένα» σημασιολογικά μοντέλα δεδομένων και διαδικασιών.2. Αυτού του είδους η μοντελοποίηση γνώσης υπερτερεί σε σχέση με άλλαμοντέλα και εργαλεία αφού προτείνει ένα μοντέλο εξειδικευμένο στον τομέατης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενσωματώνοντας ταυτόχροναλειτουργικότητες γενικών μετα-μοντέλων και εργαλείων (π.χ. OMG, ProtEgE),χωρίς αυτό να προϋποθέτει τον παραγκωνισμό διαχείρισης στιγμιότυπων καιτη μονομερή προσκόλληση στη μοντελοποίηση και διαχείριση μετα-δεδομένων, όπως ισχύει στην πλειοψηφία των ήδη υπαρχουσώνοντολογικών προσεγγίσεων.Η μεθοδολογία που παρουσιάζεται στο πλαίσιο της διατριβής υλοποιήθηκε υπό τημορφή πληροφοριακού συστήματος και εφαρμόστηκε πιλοτικά στο Ελληνικό ΠλαίσιοΠαροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΠρότυπαΔιαλειτουργικότητας.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/8919
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διδακτορικές Διατριβές - Ph.D. Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
PD2013-0018.pdf5.52 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.