Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/9002
Title: Προσαρμογή Επιχειρησιακών Διαδικασιών Οδηγούμενη Από Γεγονότα (event-driven Business Process Adaptation)
Authors: Ιωάννης Πατινιωτάκης
Μέντζας Γρηγόριος
Keywords: επιχειρησιακές διαδικασίες
bpmn 2.0
επίγνωση κατάστασης
προσαρμογή οδηγούμενη από γεγονότα
θεματοστρεφής προσαρμογή
Issue Date: 5-Oct-2015
Abstract: Η προσαρμογή (adaptation) αποτελεί μια κρίσιμη ιδιότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών (business processes) αφού επιτρέπει να τροποποιείται η λειτουργία τους ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, έτσι ώστε να συνεχίζουν να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Όμως τόσο η διαπίστωση της ανάγκης για προσαρμογή όσο και η επιλογή των πιο κατάλληλων αλλά και η εφαρμογή των αντίστοιχων τροποποιήσεων, είναι θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερες προκλήσεις.Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζεται το πρόβλημα προσαρμογής διαδικασιών (business process adaptation) με αξιοποίηση γεγονότων (events) από το περιβάλλον ή και το εσωτερικό των διαδικασιών. Ειδικότερα εστιάζει στην απόκτηση «επίγνωσης της κατάστασης» (situation awareness) των διαδικασιών, δηλαδή την «κατανόηση» των συνθηκών του περιβάλλοντος και των αιτίων τους, με βάση τα λαμβανόμενα γεγονότα. Στη συνέχεια η επίγνωση αυτή οδηγεί την επιλογή και κατόπιν εφαρμογή κατάλληλων προσαρμογών στις διαδικασίες που το χρειάζονται.Συγκεκριμένα, προτείνεται ένα πλαίσιο εργασίας το οποίο επιχειρεί να δώσει μια απ’ άκρο εις άκρο απάντηση στο ζήτημα αυτό. Εισάγονται και παρουσιάζονται τα Δίκτυα Κατάστασης - Ενέργειας (Situation-Action Networks) ως ένα νέο μεθοδολογικό εργαλείο για ανίχνευση των αναγκών προσαρμογής από γεγονότα, και επιλογή των καταλληλότερων από ένα σύνολο εναλλακτικών. Ακόμη προτείνεται η χρήση μιας νέας μεθόδου (FlexiBPMN2.0) βασισμένης στον Θεματοστρεφή προγραμματισμό (aspect-oriented programming) για εφαρμογή των προσαρμογών σε διαδικασίες αποτυπωμένες με χρήση της γλώσσας μοντελοποίηση διαδικασιών BPMN 2.Στο πλαίσιο της διατριβής πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική μελέτη στα γνωστικά πεδία της προσαρμογής διαδικασιών και εφαρμογών βασισμένων σε υπηρεσίες ιστού, στο πεδίο της επίγνωσης καταστάσεων καθώς της επεξεργασίας σύνθετων γεγονότων. Επίσης κατά περίπτωση εξετάστηκαν μέθοδοι και τεχνολογίες που θα μπορούσαν να παρέχουν απάντηση σε συγκεκριμένα ζητήματα που απασχόλησαν τη διατριβή.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/9002
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές - Ph.D. Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
PD2015-0017.pdf7.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.